NDP YWLC protesteert tegen discriminerende en seksistische uitlatingen over vrouw in media

Print Friendly, PDF & Email

Vol verontwaardiging en afschuw hebben wij de afgelopen dagen kennisgenomen van de wijze hoe vrouwen in de media worden bejegend. Deze bejegening komt niet vanuit individuen of groepen van wie geacht wordt het niet beter te weten, maar juist vanuit de hoek die zou moeten werken aan de bescherming van de vrouw.

Het komt nog teveel voor dat vrouwen negatief of seksistisch worden gepresenteerd in de media. Onlangs werd een prominente vooraanstaande Surinaamse vrouw uit de Nationale Democratische Partij seksistisch aangevallen. Wij betreuren zulke incidenten in de media en roepen media-eigenaren evenals de regering op, kritisch het mediabeleid te stroomlijnen met het CEDAW-verdrag waarin de bescherming van de vrouw is vastgelegd. De NDP Young Women Leaderschip Council tekent daarom met het bovenstaande inachtnemend, zwaar protest aan hiertegen.

Wij jonge vrouwen binnen de Nationale Democratische Partij, zijn trots op de stappen die vrouwen zichtbaar maken binnen elke laag van de Surinaamse maatschappij. De prominente rollen die vrouwen binnen de regering, overheid, bestuur, politiek en op maatschappelijk niveau vervullen binnen de huidige regering, zijn duidelijk zichtbaar en historisch te noemen. Wij roepen daarom elke jonge vrouw op om zich niet te laten mismoedigen door individuen, die bepaalde opvattingen bezigen die niet passen in de vrouwvriendelijke samenleving welke wij nastreven en een bepaalde stereotypering willen leggen op jonge politica.

De dagelijkse realiteit gebied te concluderen dat wereldwijd de vrijheid van de vrouw niet optimaal ervaren wordt. Vrouwen worden nog steeds geconfronteerd met de vele vormen van geweld, die behalve de fysieke integriteit aantasten, in te veel gevallen ook het leven van de vrouw hebben opgeëist. Ook Suriname is niet bespaard gebleven van deze vormen van geweld tegen vrouwen.

De NDP YWCL verwerpt elke vorm van geweld tegen vrouwen. Geweld tegen de vrouw, zorgt voor ontwrichting van onze samenleving. Wij geloven in erkenning, waardigheid en respect die als voorwaarden kunnen dienen om geweld tegen vrouwen terug te dringen en zelf te elimineren. “Strey de fu strey wi no sa frede, Gado de wi fesi man!”

NDP Young Women Leadership Council
Rachel Koningsbloem-Pinas MPA BA

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG