Kerst-wapenstilstand versus hadj-wapenstilstand

Print Friendly, PDF & Email

Extreem gewelddadige drugsbende wil Kerst-wapenstilstand
De Usuga Clan, de grootste criminele bende in Colombia, heeft een wapenstilstand van een maand afgekondigd voor de feestdagen. Daarnaast hebben ze andere bendes opgeroepen hetzelfde te doen, om kerst en oud en nieuw te kunnen vieren.

“We kondigen een eenzijdige wapenstilstand af voor alle gebieden waar wij actief zijn tussen 8 december en 10 januari 2019,” staat in een verklaring van de bende. “We hopen dat andere bendes meedoen om bij te dragen aan de vrede in het land.”

Bendes en milities kondigen traditioneel ieder jaar een wapenstilstand af tijdens de feestdagen. De Usuga Clan deed dit vorig jaar ook.

De Usuga Clan wordt verdacht van drugshandel, afpersing en het illegaal mijnen van goud. Het is een van de gevaarlijkste bendes van Colombia.

Bron: TPO.nl d.d. 11 december 2018

De Koran over hadj-wapenstilstand
De Koran 9:36 zegt: “Het aantal (maan)maanden bij Allah is twaalf, die door Allah’s beschikking werden ingesteld op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep: vier daarvan zijn geheiligd……”

De hierboven genoemde vier heilige maanden zijn:

1. Moeharram, de eerste maand van de islamitische kalender;

2. Ra-djab, de zevende maand;

3. Zoel Qa’dah (of Zoel Qidah), de elfde maand;

4. Zoel Hiedj-djah, de twaalfde maand (maand van de hadj/bedevaart naar Mekka/Ka’bah)

Vanaf de tijd van de profeet Ibrahim/Abraham mochten in de hierboven genoemde vier maanden er geen oorlogen worden gevoerd, dus er heerste een wapenstilstand, zodat de moslims in rust, vrede en veiligheid de hadj/bedevaart naar Mekka/Ka’bah konden ondernemen.

De wapenstilstand in genoemde vier heilige maanden gaven de handelskaravanen de gelegenheid om hun handelsactiviteiten van Mekka naar Syrië en Jemen en vice versa, ongestoord te kunnen ontplooien. In de overige maanden waren ze blootgesteld aan beroving door struikrovers en oorlogvoerenden.

Noot: uit de Koran 9:36 is een interessante stelling af te leiden: r=t, ruimte is tijd. Bij de schepping van de hemelen en de aarde, dus ruimte, ontstonden gelijktijdig de twaalf maanden, dus tijd. Ruimte zonder tijd of tijd zonder ruimte is ondenkbaar.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG