Reactie op artikel ‘Pg tussen twee vuren?’

Print Friendly, PDF & Email

Op 15 augustus 2018 had Maisha Neus een strafklacht ingediend tegen de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad en de administrateur-generaal van het Bureau voor de Staatsschuld, Adeline Wijnerman, in verband met de overschrijdingen van de obligoplafonds over het boekjaar 2016.

Op 24 december 2018 heeft Maisha Neus een brief ontvangen, ondertekend door de procureur-generaal, Baidjnath Panday, waarin deze stelt dat ‘vooralsnog niet is gebleken’ dat de obligoplafonds zijn overschreden.

Bron: https://www.srherald.com/suriname/2019/01/15/pg-wijst-strafklacht-tegen-hoefdraad-en-wijnerman-door-neus-af/

Over voornoemde brief van de procureur-generaal schreef Peter M. Wolff op Suriname Herald d.d. 18 januari 2019 het volgende.

“Op 24 december 2018 heeft de politieke partij STREi! een brief ontvangen die ondertekend is door procureur-generaal Roy Baijnath Panday. Hierin stelt de pg dat ‘vooralsnog niet is gebleken’ dat de obligoplafonds zijn overschreden. Als reden hiervoor geeft de pg aan dat na politioneel onderzoek en advies van monetair econoom drs. Anthony Caram, onder andere adviseur van de Centrale Bank van Suriname en de bijstand van J. van Tewarie, zou zijn gebleken dat er niet is gehandeld in strijd met de wet betreffende het leningenplafond. Deze conclusie is onder meer vreemd, omdat zonder bijbehorende onderbouwing of argumentering geen conclusies getrokken kunnen worden.”

Lees meer hier https://www.srherald.com/ingezonden/2019/01/18/pg-tussen-twee-vuren/

Ik herinner me nog dat tijdens de regering-Wijdenbosch met zijn 100 procent inflatie, monetaire financiering, welig tierende corruptie en leningen hier en daar en overal, wijlen André Telting, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), een hele pagina artikel met onderbouwing/argumentering had geschreven in de Ware Tijd (dWT) over de financiële situatie in Suriname.

Op voornoemd artikel van Telting reageerde Tjan Gobardhan, de toenmalige minister van Financiën, met een piepklein artikel in dWT. De reactie van de Financiën-minister kwam erop neer, dat het artikel van Telting politiek gemotiveerd was en dus niet waard om er inhoudelijk op te reageren, of je hoofd daarover te breken.

Ik vond de reactie van de Financiën-minister lagere schoolniveau en een schande voor de universiteit waar hij had gestudeerd. Kortom, een reactie een minister totaal onwaardig.

Aan de procureur-generaal wil ik beleefd vragen alle punten in de brief van STREi! een voor een te weerleggen met onderbouwing/argumentering. Zulks omwille van het nageslacht casu quo de jurisprudentie.

Tot besluit een vraag aan STREi!: zijn de obligoplafonds over de boekjaren 2017 en 2018 wel of niet overschreden?

Ook een vraag aan de Centrale Bank van Suriname: de jaarverslagen 2015, 2016 en 2017 van de CBvS zijn niet online geplaatst op de website van voornoemde Bank. Wat zou de mogelijke redenen kunnen zijn? Zie deze link https://www.cbvs.sr/publicaties/cbvs-rapporten/jaarrapporten

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG