NPS waarschuwt voor verkwistend gedrag in jaar van het varken

NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: NPS
Print Friendly, PDF & Email

Het Chinees Nieuwjaar wordt ook wel Spring Festival genoemd in China. Het is het grootste feest in China, waarbij volgens traditie mensen naar hun ouderlijk huis gaan om met de familie het feest te vieren. Het zakelijke leven valt vrijwel stil, want miljoenen Chinezen zijn dan aan het reizen.

In Suriname wordt het feest ook in familieverband en in de Chinese verenigingen gevierd met een lunch of diner. Hierbij is de deelname van niet-Chinezen tekenend voor de integratie en saamhorigheid.

De Chinese astrologie geeft verschillende betekenissen aan het jaar van het varken. Eigenschappen die aan het varken worden toegeschreven zijn: meelevendheid, vrijgevigheid, doelgerichtheid, makkelijk voor de gek te houden en verkwistend.

Het is het verkwistende beleid van de huidige regering waar de NPS in dit nieuw jaar op attendeert. Gezien de ingediende begroting van 2019 met een feitelijk begrotingstekort van SRD 8,7 miljard (VES) lijkt dit jaar van het varken een jaar van verkwisting te worden. Niet onwaarschijnlijk is het dat de regering zal proberen het volk dat door haar beleid is verarmd, voor de gek te houden met het verdelen van meer pakketten.

De NPS wijst erop dat het afgelopen, het jaar van de hond, op macro-economisch gebied een kleine groei vertoonde. Dit, dankzij met name de minerale productie, maar de niet-minerale sector met de meeste werknemers en het grootste aandeel in de economie stagneert nog steeds. De niet-minerale productie en de koopkracht heeft nog steeds niet het oude niveau gehaald na de dramatische waardevermindering van de Surinaamse dollar in 2015 en 2016.

Het kan er bij de politieke organisatie ook niet in dat het Ministerie van Justitie en Politie met trots vertelt dat het aantal levensberovingen van 18 in 2017 gedaald is naar 11 in 2018. Vermoedelijk zijn we gewend geraakt en ongevoelig geworden voor deze cijfers, maar de ouderen weten zich nog te herinneren dat voor de tachtiger jaren het gebeuren van één levensberoving per jaar schokkend voorpaginanieuws was.

De harde criminaliteit is nog steeds zichtbaar getuige de brute roofoverval twee dagen geleden aan de Nieuwe Grond, waar rovers direct bij het tegemoet gaan van onschuldige burgers die op hun terras aan het genieten waren, werden beschoten. Dit is het bewijs dat de regering niet in staat is belangrijke issues die betrekking hebben op de ontwikkelingsrichting van het volk en het land, aan te pakken.

De NPS hoopt derhalve dat ondanks het verkwistende karakter van het varken, het Surinaamse volk een beter jaar tegemoet mag gaan. Zij feliciteert de totale gemeenschap, in het bijzonder de Chinezen met het Chinees Nieuwjaar van het varken.

Gregory Rusland
Voorzitter NPS

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

GISTEREN