Reactie op artikel ‘Pre-electorale combinatievorming niet meer toegestaan’

Print Friendly, PDF & Email

“Met 29 algemene stemmen voor, heeft De Nationale Assemblee donderdagavond (28 maart 2019) een einde gemaakt aan de decennialange tradities van pre-electorale combinatievorming. Er was enorm veel weerstand tijdens de behandeling van de ontwerpwet Decreet Politieke Organisaties die pre-electorale combinatievorming niet meer toestaat. Vanaf 2020 zullen politieke partijen, die aan de verkiezing deelnemen, op eigen kracht zetels moeten behalen. […..]

De oppositionele partijen NPS, VHP, ABOP, PL, DOE, PALU en zelfstandig parlementariër Celsius Waterberg waren tegen wijziging van het Decreet Politieke Organisatie die pre-electorale combinatievorming niet meer mogelijk maakt. Ze hebben vóór de stemming de zaal verlaten. De totale NDP-fractie, de zelfstandige parlementariërs Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan en Rudolf Zeeman van de BEP stemde voor.[…..]

Ingrid Karta-Bink (PL) vraagt zich af welk nut de wijzigingen van deze wet hebben. Het volk wordt er niet mee gediend. Het democratische recht komt volgens haar niet tot uiting met de wijzigingen die de regering wil doorvoeren.”

Bron: Suriname Herald d.d. 29 maart 2019

Ingrid Karta-Bink vraagt zich af welk nut de wijzigingen van deze wet hebben. Het volk wordt er niet mee gediend.

Beste tante Ingrid, het verbod op pre-electorale combinatievorming dient geen enkel nut. Als men pre-electorale combinatievorming verbiedt, moet men tegelijkertijd ook post-electorale combinatievorming (partijkartel) verbieden. Om de filosoof wijlen Etienne Vermeersch te mogen citeren: “Geloof mij niet, denk zelf na.”

Ingrid Karta-Bink: “Het democratisch recht komt volgens haar niet tot uiting met de wijzigingen die de regering wil doorvoeren.”

Vicepresident Ashwin Adhin: “Wij hebben een historisch keerpunt bereikt. Het onafgemaakte werk van toenmalige politici is afgemaakt met de aanname van deze wet. Lang leve de democratie.”

AJ: Lang leve de democratische dictatuur (verkapte dictatuur).

"Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen." (Recep Tayyip Erdogan)

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG