Surinaamse leraar, wat schaam ik mij voor jou

Print Friendly, PDF & Email

De afgelopen week heb ik een filmpje voorbij zien komen via Facebook, vermoedelijk uit het district Brokopondo in Suriname. In dit filmpje is te zien dat een leraar werkzaam in het voortgezet onderwijs een leerling over het schoolplein sleept aan haar arm en haar haar, terwijl de rest van de studenten toekijkt, lacht, joelt en filmt. Naar aanleiding van de verschillende Facebook-feti’s die ik heb gehad, besluit ik dit opiniestuk te schrijven. Tip: bekijk eerst het filmpje, voordat je verder gaat met lezen.

Om te beginnen: “Wat is er mis met jullie?” Ik geef vanaf het begin van het schooljaar 2018/2019 les op een MBO-school in Haarlem, Nederland. Tijdens mijn opleiding tot leraar word ik niet alleen opgeleid tot didacticus, maar ook tot pedagoog. Uit ervaring weet ik dat dit in Suriname ook het geval is. Opgeleid worden tot pedagoog betekent dat je je bezig houdt met het opvoeden van kinderen en hulp biedt bij problematiek door verschillende tools en technieken toe te passen in de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen.

Op de opleiding niet en nergens in mijn google search naar taken van de pedagoog ben ik verbaal, non-verbaal of fysiek geweld tegengekomen als een van de gebruikelijke middelen wat je in kunt zetten bij pedagogisch handelen.

Dat Jan en alleman roept: “Ai nak ding”, “Pot verstang gi ding” en nog meer van zulke domme opmerkingen maakt, kan ik bijna begrijpen. Als Surinamer zijnde, zijn wij (bijna) allemaal geslagen en soms zelf mishandeld door onze ouders en andere opvoeders. Het staat bekend dat een groot deel van de mensen die mishandeld zijn later zelf ook mishandelaars worden. Net als bij verkrachters. Look it up. Wat mijn verbazing wekt, is het feit dat ik mensen waarvan ik weet dat zij opgeleid zijn tot docent, leraar, pedagoog of opvoeder in welke vorm dan ook deze opmerkingen maken en het eens zijn met de manier van handelen van deze leraar.

En dan krijg ik de vraag of ik weet wat het verhaal is achter het filmpje. Well, I do not care! Wat heeft deze beul van een docent gedacht? “Ohw, er komt een student bij mij ongevraagd de klas inlopen om een andere student te mishandelen. Ik moet voorkomen dat zij elkaar te lijf gaan. Weet je wat ik doe? Ik ga dan de ene student over de grond heen slepen aan haar haar, zodanig dat ik haar haar, haar hoofd uit komt, over het schoolplein waar er gelachen en gejoeld word door medestudenten, terwijl de student in kwestie aan het schreeuwen is voor haar leven.” Was dat de gedachte? Als volwassen persoon heb je vast weleens meegemaakt dat volwassen elkaar in de haren vliegen. Is het ooit bij je opgekomen om de situatie op deze manier op te lossen? Nee. Natuurlijk niet. Dit doe je alleen bij kinderen waar jij macht over denkt te hebben. Het is het idee: “Ik ben groot, jij bent klein.” “Ik ben de baas, jij moet respect hebben.” Precies deze leraar een beul! Een kinderbeul om exact te zijn.

De leerling zit verkeerd door de klas in te lopen om een andere leerling in elkaar te slaan, omdat zij het om de een of andere reden niet met elkaar eens zijn. Daar is geen discussie over. Maar wat verwacht je? Kinderen luisteren misschien niet naar volwassenen, wat zij wel doen, is gedrag kopiëren. Door deze reactie van de leraar laat hij aan de student zien dat je conflicten oplost door geweld te gebruiken. Ziet doen, laat doen.
Als je nu boos wordt, terwijl je dit leest, dan schrijf ik dit precies voor jou! Het is strafbaar om op deze manier, als volwassenen onder elkaar, met elkaar om te gaan. Het is strafbaar voor volwassenen op deze manier met kinderen om te gaan. Laat staan als iemand die opgeleid is tot professional in het opvoeden van kinderen. Als jij als pedagoog geen middenweg weet te vinden, bij het ingrijpen in deze situatie, tussen helemaal niet handelen en mishandelen dan verdien jij de titel pedagoog niet.

Aan deze leraar en aan alle anderen met een opvoedkundig beroep, die het met deze wijze van handelen eens zijn, is dit mijn boodschap: “Leraar, jij hebt als taak: onderwijzen, opvoeden en beschermen. Jij hebt tot nu toe op al deze punten gefaald. Jij hebt duidelijk de les gemist, waarbij uitgelegd wordt waarom mishandeling slecht is voor de ontwikkeling van een persoon. Aangezien jij deze les niet meegekregen hebt, vind ik jouw ontslag terecht. Ik hoop verder dat het Ministerie van Onderwijs, wetenschap en Cultuur of de ouders hier een strafzaak van maken, zoals het hoort. Mijn tip aan de leraar in kwestie: “Pleit in de rechtbank krankzinnigheid.” Er is geen enkel excuus wat men goed kan praten wat jij gedaan hebt.

Wat schaam ik mij voor alle pedagogen, leraren en andere opvoeders die het eens zijn met de handelswijze van deze leraar. Houd deze meneer weg bij kinderen. Opgeruimd staat netjes!

Malory Boston

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG