Bouterse-indoctrinatie: “Gratis voedselpakketten!”

President Bouterse. Foto: NII
Print Friendly, PDF & Email

De verkiezingen van mei 2020 naderen en president Bouterse doet er alles aan om de verkiezingen van mei 2020 te winnen. Het is alom bekend dat de samenleving bewust afhankelijk wordt gemaakt van de NDP-pakkettendienst, de samenleving moet de hand ophouden voor de president. President Bouterse spant de kroon om in de gunst van de kiezers te komen middels de “Bouterse-indoctrinatie”.

Elk project dat wordt uitgevoerd of opgeleverd door de overheid, geschiedt in feestelijke paarse sfeer, je ziet paarse vlaggen wapperen, terwijl a volk e pai a moni. Projecten worden uitgevoerd met onze belastinggelden, maar de indruk wordt gewekt alsof deze projecten door de NDP gefinancierd worden. We moeten deze vorm van indoctrinatie verafschuwen, het is een systematische beïnvloeding van de kiezers. Het zorgen voor goede infrastructuur, goed onderwijs, goede gezondheid etc. is geen gunst maar een plicht van elke overheid.

Terwijl er veel misstanden, vooral de vele paarse corruptiegevallen, onder het kleed geschoven worden, gaat deze regering vrolijk door met het uitdelen van gratis voedselpakketten. Suriname heeft genoeg potentie zoals toerisme, goud, hout, water, olie etc. om het land uit de crisis te halen. In plaats van gratis voedselpakketten, moet de regering werkgelegenheid creëren voor de bevolking zodat zij zichzelf kan voorzien in haar eerste levensbehoeften.

In verband met de 74ste verjaardag van Bouterse, gaat de ‘gulle president’ iets terug doen voor de samenleving. Volgens de NDP zullen er meer dan 500 sociale instellingen, waaronder gebedshuizen, kindertehuizen, bejaardentehuizen en internaten, in aanmerking komen voor huishoudelijke spullen zoals koelkasten, tv-toestellen, wasmachines, bedden etc. De NDP geeft aan dat verschillende instellingen hebben aangegeven wat ze nodig hebben en de ‘gulle president’ heeft daarop ingespeeld.

Voorts zullen er 26000 mensen over geheel Suriname voorzien worden van een voedselpakket. Dit project wordt zogenaamd door de president en verschillende ondernemers gefinancierd. Ik hoop niet dat al deze paarse pakketten betaald worden uit de vele leningen van minister Hoefdraad. Je laat als president, het volk vier jaar lang flink creperen, en in het laatste jaar van je zittingstermijn krijg je plotseling medelijden met de samenleving en probeer je haar zoet te houden met huishoudelijke spullen en voedselpakketten. Dat is een president onwaardig, de president moet zich diep, diep schamen. Op deze manier de bevolking aan zich te binden is onmenselijk en schaamteloos.

Al deze populistische en verwarrende projecten scheppen onzekerheid over de toekomst van het land en dat leidt tot een onbehagen gevoel bij het volk. Het is een voldongen feit, de nationale verarming staat voor de deur en als we onze ogen daarvoor sluiten, gaan we het land niet meer kunnen redden. Wij kunnen de nationale verarming nog keren, maar dan moeten we op 25 mei 2020 de juiste keuze maken om het land te kunnen redden. We moeten met z’n allen voorkomen dat het straks heel erg slecht wordt in Suriname. Het is meer dan duidelijk dat deze verspillende paarse regering, niet in staat is duurzame ontwikkeling te brengen voor land en volk.

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG