Agrarische potentie uitbuiten in Marowijne

Print Friendly, PDF & Email

Dat het district Marowijne een ongekende ontwikkelingspotentie heeft, staat vast als een paal boven water en is dus geen discussiepunt meer. Het meest oostelijke district van Suriname heeft gedurende decennia van de vorige eeuw, middels de export van bauxiet, aluinaarde en aluminium een exceptionele en additionele bijdrage geleverd aan de nationale economie van ons land. Tal van ontwikkelingsinspanningen van Suriname zijn uit deze inkomstenbron gefinancierd.

Als gevolg van gebrek aan strategisch denken en creativiteit van onze beleidsmakers om in te spelen op de veranderende internationale marktomstandigheden is deze bloeiende sector ter ziele gegaan. Nu is het de vraag wie er werk van zal maken om de duizenden hectare aan ultieme vruchtbare grond die Marowijne rijk is, uit te buiten. Vanaf het Patamaccagebied tot de grensstad Albina en de Atlantische Oceaan is er een zeer vruchtbare grond die geschikt is voor diverse soorten landbouwgewassen. Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zal met ondersteuning van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) het gebied in kaart moeten brengen voor wat de verschillende soorten producten die verbouwd kunnen worden betreft.

Tegelijkertijd zal er een degelijke studie gedaan moeten worden voor wat de afzetmogelijkheden van de te cultiveren producten in het buitenland betreft. Hierbij wordt gedacht aan de markten in Frans-Guyana, de noordelijke Braziliaanse districten zoals Manaus, Amapa en Macapa en het Caricom. Een conservatieve schatting leert ons dat het hier gaat om een potentiële markt van 50 miljoen zielen. Dit is ongetwijfeld een goudmijn als we dit zien als een instrument om de gedachten van Caricom-schuur vorm en inhoud te geven.

In dit kader zou het overleg met de Franse autoriteiten voor duurzame ontwikkeling wat serieuzer opgepakt moeten worden. De toegang tot de Franse markt is de meest voor de hand liggend en dat moet op korte termijn uitgebuit worden. Dit is een strategisch en geografisch voordeel van Suriname. De andere landen die dergelijke mogelijkheden hebben, schromen niet om er gebruik van te maken.

Voorts zal er middels een degelijk plan de diverse facetten van zo een agrarisch project duidelijk moeten worden toegelicht door de overheid al dan in samenwerking met het bedrijfsleven. Hiermee kan men op de nationale en internationale kapitaalmarkt gaan lobbyen voor financiering. Het gaat hierbij niet om consumptieve aanwending van financiële middelen, maar strict zakelijke besteding, waarbij een duidelijke uiteenzetting wordt gegeven over de bedrijfsmatige implementatie van het geheel en de terugbetaling uit de opbrengsten hiervan.

Een voortvloeisel hiervan is dat de werkgelegenheid zal toenemen in het gebied en er zal dan op basis hiervan meer worden bijgedragen aan de belastinginkomsten van de staat. De gezinnen in Marowijne zullen dan beter in staat zijn om te werken aan verbetering van hun welvaartspositie en worden dus minder afhankelijk van de overheid. Vanuit de staatskas blijven er per saldo dus meer middelen over die kunnen worden gekanaliseerd naar publieke uitgaven zoals infrastructuur, onderwijs en volksgezondheid.

Ettiré Patra

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG