Terechte vingerwijzing naar Zonen van Hermandad

Print Friendly, PDF & Email

Voorzover bekend, heb ik vele acties, betogingen en stakingen meegemaakt. Zelfs traangas en pepperspray heb ik getrotseerd, tijdens grote stakingen en acties onder andere in 1969, toen de regering-Pengel/Chandie Shaw (NPS/Aktie Groep) ten val werd gebracht. In februari 1973 toen Abaisa werd doodgeschoten door de politie en niet te vergeten de grote betoging tijdens de regering-Wijdenbosch in 1996. Toen werden wij bestreden/verdreven met traangas en de betogers werden uit elkaar verdreven door de Mobiele Eenheid.

Tijdens al deze betogingen en ook na het doodschieten van politie-inspecteur Herman Gooding op 5 augustus 1990 zijn er acties ondernomen en diverse toespraken gehouden. Wat de huidige bondsvoorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Raoul Hellings, in felle woorden duidelijk maakt, is dezerzijds zeer prijzenswaardig te kwalificeren. Terwijl het volk om naarstige oplossingen snakt om de verharde criminaliteit de kop in te drukken, is het schandalig dat dienstdoende ambtenaren hun verantwoordelijkheid verzwakken. Een oplossing en voorstel is om meer politieagenten op straat in te zetten dan te luieren en te slapen op politiebureaus.

Laat het administratief werk over aan burgerpersoneel en niet aan betaalde politieagenten. Hetgeen de bondsvoorzitter suggereert en constateert, is er inderdaad sprake van alcoholgebruik-/ misbruik en liefst tijdens diensttijd en in dienstuniform. Zulke gedragingen zijn niet acceptabel en nog minder verantwoord en moeten drastisch worden aangepakt en waar en indien nodig, moeten de nodige disciplinaire maatregelen niet uitblijven en zonder aanzien des persoon worden toegepast!

Ik had reeds eerder geschreven over nieuwe bezems…doelende op de nieuwbakken korpschef, Roberto Prade, in de hoop, dat hij spijkers met koppen zou slaan. Hij wilde de criminaliteit flinke slagen toebrengen. Voorts zou hij waar nodig impopulaire maatregelen treffen en hij zou ook schoon schip houden bij de Inlichtingendienst van de Politie. De criminaliteitsbeheersing was één der hete hangijzers waar hij zich op zou gaan focussen.

Wat zal het beleid zijn om verbetering in deze en andere kwesties teweeg te brengen? Een rationeel- en constructief beleid is zondermeer vereist. De rotte appels moeten uit het korps worden verwijderd. Het misbruik maken van posities en vooral van de dienstvoertuigen moeten tot het verleden behoren.

Zowel de minister van Justitie & Politie, Stuart Getrouw, alsook korpschef Prade hebben in hun betoog aangekaart, dat zij enkele voornemens hoog in hun vaandel voeren zoals criminaliteitsbestrijding, de verkeersveiligheid en versterking van de politieorganisatie. De korpschef geeft inderdaad openlijk toe, dat het rooskleurig eruit ziet, maar dat zullen we in de praktijk nog moeten ervaren.

Voor eenieder, zelfs voor een leek is het overduidelijk, dat de criminaliteit steeds ergere vormen aanneemt en grimmiger wordt. In eerdere artikelen heb ik de nodige aanbevelingen gedaan om dit fenomeen drastisch aan te pakken en dat de leiding eraan zal werken om de veiligheid van de burgerij te garanderen. Het kankergezwel criminaliteit waaronder het volk gebukt gaat en steeds toeneemt, dient door alle verantwoordelijken, ook door de vakbond en de alerte burgers, buurtwacht met wortel en tak te worden uitgeroeid en er moeten waar nodig vergaande maatregelen worden getroffen.

Hopelijk zal de verbetering en de bevordering van de verkeersveiligheid, zoals de minister belooft, drastisch worden aangepakt. Ook moet worden opgetreden tegen geluidshinder door onnodig te claxonneren en van motor- en bromfietsers, die een storend geluid maken. De hoop is gevestigd op een leefbaar- en veilig gevoel voor elke Surinamer.

Roy Harpal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG