Eerst de puinhopen opruimen en dan herordenen

Print Friendly, PDF & Email

Laten we gezamenlijk heel goed vaststellen hoe verder na de eerste aardolievondst voor onze kust en daarmee geen partijpolitiek bedrijven. Hoe het tot nog toe vergaat in het land zowel politiek-bestuurlijk als met de particuliere sector en met de doorsnee burger hoeft geen lange beschouwing nu, maar we moeten er niet om heen.

Hebben we onze lessen geleerd uit het verleden en lessen uit andere landen die politiek-bestuurlijk totaal gefaald hebben zoals Venezuela, Bolivia, Nicaragua en zelfs de verscholen brain Cuba. Regeringen in de eerste drie genoemde landen hebben een populistische politiek gevoerd, een corrupte njangpatu gemaakt en vele politici hebben zich onmetelijk verrijkt met onder andere opbrengsten uit de natuurlijke hulpbronnen.

In Suriname zijn we blijven steken in een soort drijfzand moeras ondanks Staatsolie Tambaredjo-veld, en hele grote goudsector en enorme houtexporten. Waar verdampte het geld? De regeringen van Bouterse c.s. hebben zich juist als grondstoffenleverancier vastgeklampt, want Bouta zegt in zijn eentonige achterhaalde monoloog elke avond op de STVS “dat het land het recht heeft de vruchten te plukken van de natuurlijke hulpbronnen”.

Ten eerste zijn er veel illegalen en vreemdelingen in het land, maar de natie heeft het recht. Maar waarom is dat zo belangrijk om te benadrukken en te bevestigen dat we maar daarvan moeten leven en voortgaan zonder een productiepolitiek gebouwd op creativiteit?

De natuurlijke hulpbronnen zijn ook een buffer rijkdom voor Suriname om niet op te maken. Wordt er echt zo hard gewerkt in Suriname of zijn we een lui verpest volk aan het worden? Hoe komt dat? Het bewijs is geleverd dat door de regeringen van Bouterse Suriname een slechte naam heeft als drugsdoorvoerland en ondersteuner van het anarchistische dictatoriaale corrupte bewind in Venezuela. Gaan we daarmee voort? En blijven we Suriname uitverkopen aan China? Ondanks verzet uit het volk negeert het bewind Bouterse de ernstige waarschuwingen. Geen grammetje nationalistische (=eigen land en economie beschermende) politiek kan worden ontdekt bij Bouterse en comparanten.

Volgens de recente definitie van de PAlU rondom de kwestie Suriname versus Alcoa komt die ondergeschikte uitverkoop overeen met landverraad dat ook geldt naar China toe. Men werpt na 45 jaar onafhankelijkheid nog steeds de schuld op Nederland, verdonkermaant hun bestuurlijk onvermogen en misleiding en wenst men geen inkijk, geen FBI en geen DEA in Suriname. Als onze beentjes en ruggegraat niet sterk zijn, gaan we de weelde van de welvaart niet kunnen dragen en veel verkwanselen. Ook de aardolie.

Een voorstel ter overdenking nu na de eerste aardolievondst in onze kustwateren is:
1. Voortgaan met zoeken naar meer oliebronnen in de kust maar twee jaar lang nog niet exploiteren.
2. Geen deals sluiten of uitverkoop om voorschotten/leningen in achterkamertjes met Venezuela, China, Cuba of Rusland om ons op weg te helpen. China moet enkele stappen terug doen, onze soevereiniteit daadwerkelijk respecteren en onze welvaart en spaarcenten niet afromen met hun neokoloniale uitbuitingspolitiek, moet de nieuwe regering aan de president van China zeggen.
3. Nationaal manifest ondertekenen door alle bestaande politieke partijen waarmee Suriname de huidige linkse alliantie die funest en isolerend is, onmiddellijk verlaat en voortaan koerst op een neutrale ongebonden internationale politiek.
4. Ongeacht welke partijen de volgende regering gaan vormen in augustus 2020, er moet zwaar gesaneerd worden in het ambtenaren-/landsdienarenbestand landelijk met zeker 6000 personen. Ook hiermee mag er beslist geen partijpolitiek bedreven worden. Verder de overheid herordenen en betere dienstverlening.
5. Terughalen van de gestolen honderden miljoenen door corruptelingen door de nieuwe regering om te voorkomen dat het volk dat eens zelf gaat doen.
6. Zwaar ingrijpen waar bekend is dat corruptie nog steeds plaatsvindt. Het slopen van blinde muren. Klassenjustitie en fluwelen handschoenen-aanpak bestrijden.
7. Onderverwijlde stop van migranten uit Cuba, China en Haïti voor de duur van twee jaar, daarna slechts toelating volgens strenge normen. We zullen geen vrijgevochten boel langer accepteren en leren ons eigen volk op de eerste plaats te beschermen en welvaart te bieden en niet aan vreemdelingen. Dat hebben de regeringen van Bouterse bewust niet gedaan.
8. Een jaar na aantreden van nieuwe regering, de huidige Grondwet die veel mankementen heeft en aanleiding gaf tot veel meer onrecht, corruptie, machtsmisbruik en onbehoorlijk bestuur, ter zijde zetten, en herinvoering van de Grondwet van 1975 met enkele aanpassingen. Met wetten erbij als de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet consumentenbescherming enz. In de pre-ambule opnemen dat Suriname een neutrale ongebonden land is en moet blijven. Dat regeerders die er een puinhoop van maken moeten ook vervolgd en berecht kunnen worden.
9. Houtkap en houtexport halveren per 2021. Het is echt genoeg geweest. Ongebreidelde ontbossing zwaar strafbaar stellen. Luxe autoimporten voor de duur van drie jaar met 40 procent inperken waarmee de huidige regering zou kunnen beginnen.
10. Verbeter snel de relaties met Nederland en de Verenigde Staten.

Het is volslagen zinloos voort te bouwen op de huidige puinhoop en daarmee Suriname weer op een goed spoor te brengen. Dat gaat niet lukken. Ons schip is vastgelopen en de kapitein slaapt rustig door. Hij en zijn kliek hebben zich wel onmetelijk verrijkt zonder verantwoording over vermogensaanwas. Maar hij creëerde ook een nieuwe rijke elite en verdeelde het volk vervolgens middels haat en wantrouwen. Zo konden hij en de zijnen heersen en vonnissen maar zelf niet veroordeeld worden. Wie zijn de verscholen aanzetters des doods? Het volk zal eens verantwoording eisen.

Hopelijk zal mijn voorstel hierboven geaccepteerd worden. We willen echt geen Dubai worden. We willen een welvarend, leefbaar en veilig Suriname met een rechtvaardig en goed bestuur, primair voor ons eigen volk, onze natie.

Justus Reinhart
(hoogbejaarde in Nederland)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG