Eugène van der San een karakterloze figuur

Eugène van der San. Foto: NII
Print Friendly, PDF & Email

Eugène van der San heeft een reactie gegeven op een artikel van mij dat op Starnieuws is gepubliceerd. Als Eugène van der San denkt dat hij mij op de korrel gaat nemen, heeft hij het glad mis. Ik laat de karakterloze figuur Eugène van der San, niet de spot met mij drijven, terwijl ik zeker weet dat het gedrag van Eugène van der San, getuigt van dubbele moraal. Nog minder laat ik mij afschrikken door deze persoon die bekend staat als kort lontje. Na 25 mei zal blijken wie die figurant en wie die werkelijke waterdager was van Bouterse.

Ik vind het heel frappant dat Eugène van der San zegt niet te weten wie ik ben, dat hoeft ook niet. Ik ken Eugène van der San ook niet, maar wel van zijn naam gehoord. Ik ben een zeer eenvoudig mens en geen mens met een kort lont. Als Eugène mij niet kent waarom legt hij dan die link tussen mij en de heer Chan Santokhi? Ik vind Eugène van der San daarom een lafbek dat hij de heer Chan Santokhi, bewust betrekt in deze zaak.

Als Eugène van der San mij niet kent, waarom moet hij de voorzitter van de VHP vragen om mij de opdracht te geven om zijn naam niet te noemen. Of denkt hij soms dat ik een obsessie heb met de naam Eugène van der San? Hij moet de heer Santokhi niet verzoeken dat ik zijn naam niet mag noemen, hij heeft niks te maken met mijn artikel. Eugène moet zijn eigen boontjes doppen en niet de hulp inroepen van de voorzitter van de VHP.

De heer Chan Santokhi hoeft helemaal niet vast te stellen of Eugène van der San ruggengraat bezit of niet. Als iemand na drie maanden ontslagen wordt als minister van Justitie en Politie en weer zijn oude functie aanvaardt spreekt dat boekdelen. Als je je functie neerlegt en je komt terug op je besluit, is er wel degelijk sprake van een dubbele moraal.

Het was trouwens de tweede keer dat Eugène van der San gedreigd had zijn functie neer te leggen. En als je weet dat de president je gaat paaien om terug te komen, dan moet je liever je grote mond dichthouden en niet hoog van de toren blazen dat je je functie gaat neerleggen of hebt neergelegd. Dan ben je een kabinetsdirecteur niet waardig.

Eugène van der San probeert op spitsvondige wijze zaken te benaderen dat hij nog integer is en zijn principe en geloofwaardigheid niet heeft verspeeld, maar dat brengt mij helemaal niet op andere gedachten. Als je eenmaal je geloofwaardigheid verspeeld hebt krijg je die niet meer terug en dat geldt ook voor regering-Bouterse/Adhin met haar aardappelen en uien-beleid.

Ik blijf erbij dat Eugène van der San karakterloos is en een man zonder ruggengraat, en dat hij zijn principe en geloofwaardigheid heeft verspeeld. Ik wil Eugène van der San adviseren om voortaan standvastige besluiten te nemen en niet te gaan voor verlokkingen. Dan zal hij minder of geen kritiek krijgen. Bezint eer gij begint.

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG