Welke ideologie leidt naar de afgrond?

Print Friendly, PDF & Email

In Suriname hebben we 55 jaar lang pseudo en halve politici horen schermen met het begrip ‘ideologie’. Maar zowel politici, commentatoren als politicologen verzuimden daarover goede uitleg te geven. Venezuela, Cuba, China, Nicaragua, Noord-Korea en Rusland zijn landen die bekendstaan om de marxistische of wel de communistische ideologie die hun richtsnoer is. De staat beperkt de burgerlijke vrijheden en de economie wordt door de staat en de machthebbers beheerd en geleid. Ook de Colombiaanse rebellenbende FARC had de linkse ideologie, maar handelde ook in cocaïne. Bloedvergieten horen bij hun gewelddadige cultuur.

Juist in landen waar men vaak zeurt over ideologie, vinden er veelsoortige mensenrechtenschendingen plaats of hebben de burgers geen algehele vrijheid. Godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting zijn ook beperkt of helemaal verboden. Deze landen willen niet dat hun vuile was aan de wereld getoond wordt en worden verslaggevers of journalisten beperkt of gehinderd in hun werk. Zie China met de kwestie coronavirus en het bestoken van de klokkenluider die het dodelijke coronavirus bekendmaakte. De informatie en cijfers uit China over onder andere het verloop van de besmetting, maar ook over vrijwel alle andere zaken, staan onder censuur. De besmetting staat er allicht ernstiger voor en mogelijk al in de hoofdstad Beijing. Maar dat zal men nog even verzwijgen.

Binnen hun eigen land bestrijdt China de omvangrijke corruptie, maar moedigt corruptie, industriële, ICT en meersoortige spionage aan in vele andere landen om alzo de wereldeconomie te kunnen beïnvloeden en de sterkste economie te kunnen worden, ook al zou dat gaan ten koste van arme landen, of landen met een corrupt bestuur. China koerst naar het enge kapitalisme, maar geeft het niet toe om het eigen volk te misleiden en onder controle te kunnen houden, maar er zijn miljardairs onder de duizenden kapitalisten en miljardairs.

President Xi Jingping gaf toe dat het dodelijke coronavirus op een vreselijk smerige markt ontstond. En men eet daar echt bijna van alles, dood of levend, van hond tot rat. Dat is bekend. Alleen de bijna uitgeroeide pandabeer houden ze in stand en pronken ze ermee om te bewijzen dat ze zo van dieren houden en dierenrechten respecteren. In vele andere landen laat China zoveel olifanten, neushoren, tijgers enz. zwaar betaald afschieten voor eigen doelen.

In het hedendaagse Suriname horen we nauwelijks meer het chronische gezeik over de linkse of wel communistische ideologie, omdat het communisme in feite ter ziele (dood) is gegaan door hun politiek en economisch falen. Het was anarchisme en kretologie. Eens kenden we het etnisch nationalisme van Bruma en Derby en de ideologie van de vele kleine linkse partijen in Suriname, die Suriname niks goeds hebben opgeleverd dan tweedracht, aangezette etnische polarisatie, gloeiende haat en politieke moorden. Zie wat de “vreemde ideologieën en de agressie” van 1970-1988 Suriname hebben opgeleverd.

We kijken ook naar de landen die eerder opgesomd zijn behalve China, ook al bepalen 100.000 extreem linkse communisten het voor 1.4 miljard personen. China duldt ook geen internationale oppositie en kritieken over Taiwan, Hongkong en dreigt al snel met wraakacties. Ook als je vriendelijk zou kijken naar de boeddhistische leider de Dalai Lama uit Tibet, die in India in vrijheid woont. In China worden vele groepen etnische minderheden grof onderdrukt en bedreigd. Dat mag niet volop in het nieuws. Afrika is blijven steken en juist in drijfzand terechtgekomen want ook daar werd enorme corruptie en tweedracht toegepast en de hebzucht en zwakten van politici en zwakten in het politieke systeem uitgebuit. Welk Afrikaans land is met hulp van China echt welvarend en stabiel geworden? Geen enkel. Integendeel, wel diep weggezakt in de schulden en erg afhankelijk van China.

In Suriname koos het bewind Bouterse voor China met kennelijke overgave van haar soevereiniteit. China is het enige land op het westelijk halfrond met vaste grond onder de voeten in Suriname. Dat stemt wel tot zeer bezorgd nadenken, bij de toenemende invloed op het corrupte bestuur. Suriname werd corrupter want de nieuwe Chinezen betalen grof aan ambtenaren en sommige grote politici of ontduiken belastingen massaal. Hoezeer Suriname gewaarschuwd is, lijkt het bewind Bouterse zich niet te storen aan de kritieken en vele waarschuwingen.

Het is inderdaad landverraad en uitverkoop ter ondersteuning van die voorwaartse neokolonisatie door China, met behulp van lokale handlangers. China’s burgers en bedrijven in Suriname genieten van een erg grote gastvrijheid in Suriname en worden voorgetrokken door Bouterse en zijn linkse adviseurs, ten koste van eigen volk, ten koste eigen ondernemers en eigen economie.

Waarom is China niet gaan helpen om het zo getroffen arme Haïti op te bouwen? Is de Chinese instroom nog niet voldoende, Suriname raakt intussen bijna overspoeld met Cubanen, die geen vluchtelingen zijn, maar toch asiel zoeken en een baantje en die heel snel aan een baantje geholpen worden door Bouterse c.s., juist ten koste van het armere deel van het Surinaamse volk. Dit is weer heel groot onrecht dat aan het eigen Surinaamse volk wordt aangedaan, door president Bouterse en zijn linkse pro-Cuba-adviseurs. Vast kwam wel te staan dat de meeste communisten graag rijke kapitalist worden als hun ultieme doel zien en zich schaamteloos hebben verrijkt waarvan aantal ook nog met een Nederlands paspoort rondlopen en bijstand genieten.

Over het falende Venezuela en haar bankroete ideologie en over de schaamteloze schatkistgraaiers en witteboordcriminelen onder leiding van diverse Bouterse-regeringen, de bankroete paarse ideologie van het linkse populistische model van Venezuela mag de lezer een vervolgartikel tegemoetzien.

Intussen beseffen we dat de onafhankelijkheid van de Centrale Bank door externe malafide politici drastisch werd uitgehold. Maar de kapitalistische volkspresident Bouterse zei daarover dat een economische aanval op Suriname was gepleegd…. Gaan we in de haast een discutabele persoon als nieuwe governor benoemen, terwijl er echt wel gewacht kon worden totdat ruime opheldering door het Openbaar Ministerie wordt gegeven over de kasreserve en die economische aanval. Wat is Bouterse van plan met de nieuwe governor?

Mr. Mitch Klaverweide
Nederland

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG