De nieuwe Wet op de staatsschuld geldt alleen voor de toekomst

Print Friendly, PDF & Email

Onlangs hebben wij vernomen dat de procureur-generaal (pg) de aangifte van de VHP inzake mogelijke overschrijding van het leningenplafond niet verder zal behandelen, vanwege het feit dat er een nieuwe Wet op de staatsschuld is aangenomen door De Nationale Assemblee en volgens deze nieuwe wet de strafbaarheid van een eventuele overschrijding van het leningenplafond zou komen weg te vallen.

Op zich klopt het wel dat met de nieuwe wet het overschrijden van het leningenplafond niet meer strafbaar is. Men kan nu lenen hoeveel men wil.

Wat is er gebeurd?
De VHP heeft op 15 oktober 2019 aangifte gedaan tegen de minister van Financiën, de heer Hoefdraad. Bij deze aangifte is gemotiveerd aangegeven dat de minister het leningenplafond heeft overschreden. Met andere woorden hij heeft meer geleend, dan wettelijk toegestaan zou zijn. Op grond van de op dát moment geldende Wet op de staatsschuld, zou de heer Hoefdraad een gevangenisstraf kunnen krijgen van ten hoogste tien jaar en geldboete van ten hoogste SRD 2.000.000.000,00 (SRD 2 miljard).

Enkele dagen na deze aangifte van de VHP, heeft de NDP-fractie een nieuw wetsvoorstel ingediend in het parlement. Op 6 november 2019 is deze nieuwe wet van kracht geworden. Volgens deze nieuwe wet is de strafbaarheid van een overschrijding van het leningenplafond komen weg te vallen. Anders gezegd, de eerder gepleegde handelingen van minister Hoefdraad waren opeens niet meer strafbaar.

De pg zegt in zijn brief dat hij de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) gehoord heeft. Volgens de VES zou minister Hoefdraad het leningenplafond wel overschreden hebben en dus daarmee ook de toenmalig geldende Wet op de staatsschuld overtreden hebben. De minister van Financiën en het hoofd van het Bureau voor de Staatsschuld zouden ook gehoord zijn. Volgens deze twee, zou het leningenplafond niet overschreden zijn en zou dus de Wet op de staatsschuld niet overtreden zijn.

Dit meningsverschil tussen twee partijen is niet aan de rechter voorgelegd. De aangifte van de VHP is door de pg afgedaan met de mededeling dat volgens de nieuwe Wet op de staatsschuld, minister Hoefdraad niet meer strafbaar is voor een overschrijding van het leningenplafond.

Klopt dit wel, hetgeen de pg zegt? Neen.
Artikel 3 van Algemene Bepalingen der Wetgeving zegt letterlijk het volgende: “De wettelijke regelingen verbinden alleen voor het toekomende, en hebben geen terugwerkende kracht”.

Dit wil zeggen dat nieuwe Wet op de staatsschuld alleen geldt voor toekomstige overtredingen van deze wet. Voor eerdere overtredingen geldt deze nieuwe wet niet.

In het algemeen geldt dat je niet met terugwerkende kracht iets strafbaar kunt stellen. Je kunt niet tien jaar later zeggen dat ik strafbaar ben voor iets wat tien jaar terug niet strafbaar was. Je kunt niet tien jaar later zeggen dat ik strafbaar ben vanwege het feit dat ik tien jaar geleden een biertje had staan drinken op de hoek van de straat, iets wat op dat moment nog niet verboden was.

In dit geval is het juist andersom. De strafbaarheid van een handeling uit het verleden is weggenomen. Dus iets dat in het verleden wel strafbaar was, is plotseling niet meer strafbaar. Speciaal voor deze gelegenheid en speciaal voor minister Hoefdraad is een nieuwe wet gemaakt. Dat noemt men gelegenheidswetgeving, hetgeen zeer ongepast en ongewenst is.

Mooi is dat: stel dat de zoon van een minister bij jou thuiskomt en jouw dochter verkracht, maar vanwege zijn status de wet plotseling in zijn voordeel gewijzigd wordt, waardoor hij met terugwerkende kracht niet meer strafbaar is. In dit voorbeeld zou verkrachting door de zoon van een minister niet meer strafbaar zijn vanaf de datum waarop de betreffende zoon van de minister de verkrachting uitgevoerd zou hebben. Is dit iets wat de wetgever en de democratie gewild zouden hebben? Neen, want dat zou willekeur met zich mee brengen (wet wijzigen hoe het je op dat moment goed uitkomt, ook als dat niet eerlijk zou zijn). Juist om willekeur te voorkomen is de codificatie tot stand genomen; alle wetten en regels dienen vooraf op schrift gesteld te zijn, zodat iedereen kan weten wat wel en niet mag of wat wel en niet gewenst is.

Tot het moment van de bekrachtiging van de nieuwe Wet op de staatsschuld, was overschrijding van het leningenplafond niet gewenst. Dus dit geval moest getoetst worden aan de oude wet zoals die gold ten tijde van het mogelijk overschrijden van het leningenplafond.

Tevens is het zo, dat in een systeem van behoorlijk bestuur niet gewenst is dat gelegenheidswetgeving tot stand gebracht wordt.

En of het nou gewenst is of niet: de wetgever en de democratie zijn hierin zeer duidelijk geweest met hun wet: “De wettelijke regelingen verbinden alleen voor het toekomende, en hebben geen terugwerkende kracht”.

Dus de nieuwe Wet op de staatsschuld geldt niet voor de periode waarin Minister Hoefdraad de overtredingen mogelijk gepleegd zou hebben; voor die periode geldt nog steeds de oude wet.

Sunil Sookhlall en Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG