Miljonair of solidair?

Print Friendly, PDF & Email

Wat was Fidel Castro, die naar eigen zeggen helemaal niks bezat, eigenlijk waard?
In 2006 zette Forbes Magazine de Cubaanse leider in haar top 10 van de rijkste “Kings, Queens and Dictators”. Forbes schatte dat zijn vermogen rond de US$ 900 miljoen lag. Dit is voornamelijk afkomstig uit het idee dat Castro een deel van de winst afroomt die gemaakt wordt in bedrijven, omdat die allemaal staatseigendom zijn. Cuba kan min of meer worden beschouwd als zijn eigen bedrijf. Castro ontkende dat hij bankrekeningen had en zei dat hij slechts 900 peso (US$ 36) per maand verdiende.

Bron: Trust Counsel

Desiré D. Bouterse
“Vriend en vijand zijn het erover eens dat de corruptie in Suriname nog nooit zo omvangrijk was, zelfs niet in de jaren 80 tijdens de Bouterse-dictatuur. Het gaat onder meer om verlening van goudconcessies, toewijzing van grondrechten en verstrekking van overheidsopdrachten, vaak ter waarde van miljoenen euro’s. Vooral goudconcessies – toekenning van rechten op een gebied voor goudexploratie en -exploitatie – zijn vaak tientallen miljoenen euro’s waard. Sinds het aantreden in 2010 van Desi Bouterse als democratisch gekozen president heeft Suriname trekken gekregen van een kleptocratie (een regering van dieven).

“Het is een maffiasysteem”, zegt Marten Schalkwijk van de Anton de Kom Universiteit onomwonden. “Zo’n tien families hebben voor één à twee miljard euro geroofd. Ze hebben goede relaties met de politieke top of behoren daar zelf toe.”

Bron: NRC Handelsblad

Suriname kan min of meer worden beschouwd als een ‘eigen bedrijf’ van Bouterse.
“Maar je hebt een Willempje van Oranje en mi Gado wan man e dren if ai srebi dat a wan tron president, a wan tron president om dit land weer over te leveren aan de kolonisator. Over my death body, over my death body”, zei president Desi Bouterse op het Onafhankelijkheidsplein doelende op VHP-voorzitter Chan Santokhi, ABOP-assembleelid Edward Belfort en de voormalige kolonisator Nederland. Volgens hem wil Santokhi de verkiezingen winnen om Suriname wederom afhankelijk te maken van Nederland.

Bron: Suriname Herald d.d. 24 januari 2020

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG