Waarom stemmen op de NDP

Print Friendly, PDF & Email

President Desi Bouterse heeft laten zien een echte leider te zijn. Hij heeft dat op meerdere momenten laten zien. De afgelopen tien jaar heeft hij laten zien met iedereen in dialoog te gaan. Wanneer het gaat om het nationaal belang, is hij zelfs bereid om advies in te winnen van mensen van de oppositie. In 2016 werd aan Vijai Kirpalani van de VHP om advies gevraagd voor de eerste internationale obligatie die Suriname uitzette voor US$ 550 miljoen. Bij natuurrampen heeft Bouterse als een echte volkspresident attentie getoond aan zij die werden getroffen. Denk aan de overstroming in het binnenland, de rukwinden in Nickerie die zorgden voor schade aan huizen en het bootongeluk op de Coppenamerivier waarbij mensen om het leven zijn gekomen.

Ook heeft hij laten zien om samen te werken met eenieder die zich wil inzetten om samen het land op te bouwen. Ook met de politieke tegenstanders. Ik wil u herinneren aan het zeer belangrijke moment in 2010. Kort nadat Bouterse werd gekozen als staatshoofd in De Nationale Assemblee, heeft hij zijn handen uitgestrekt naar alle politieke partijen van de oppositie om samen het land op te bouwen. De oppositie heeft nooit hierop gereageerd. Zo’n oppositie meent het niet met het volk. Dat is ook gebleken in de afgelopen tien jaar. Zie de vele sociale wetten die werden behandeld in De Nationale Assemblee, waarbij de oppositie of de zaal verliet, of niet vóór ging stemmen. Vergeet niet die Valutawet die was aangenomen, alleen om te voorkomen dat cambiohouders bewust die wisselkoersen voor valuta lieten stijgen.

President Bouterse heeft de oppositie vrijgelaten denkende, zolang ik werk voor het volk heb ik geen tijd om mij bezig te houden met de oppositie. Wat zie je, het is juist de oppositie die continu bezig was met Bouterse.

Een bericht voor teleurgestelde NDP’ers
Er zijn NDP’ers die na tien jaar teleurgesteld zijn, omdat hun problemen nog steeds niet zijn opgelost. Dagelijks krijg ik heel veel berichten op Facebook van mensen die willen praten met mij. Ik luister naar hun verhaal en geef ze hoop. Je kunt teleurgesteld zijn in een dr-/rr-lid, directeur op een ministerie, DNA-lid, of zelfs een minister. In wie je nooit teleurgesteld mag zijn, is president Bouterse en zijn team die heel veel werk hebben verzet. Met beperkte man en macht, en financiële middelen heeft hij zijn uiterste best gedaan. Ondanks de enorme tegenstand vanuit de oppositie zijn er veel verworvenheden gerealiseerd. Zie de video’s van de verworvenheden van de NDP op YouTube. Ze hebben er misschien niet voor gezorgd dat je economisch erop vooruit bent gegaan, maar dat kun je niet verwachten. Ik verwijs u naar mijn artikel “Volk van Suriname, laat je niet misleiden!”, waarom je dat niet kunt verwachten.

Laten jullie je vooral niet op een dwaalspoor zetten door teleurgestelde NDP’ers of ex-NDP’ers die in de media komen. Een verhaal heeft altijd twee kanten. De mens is een verschrikkelijk onbetrouwbaar wezen. Zodra mensen niet krijgen wat ze willen, dan komt hun ware aard naar boven. Hoe beter je de mens leert kennen, hoe meer je van je hond gaat houden. Helaas kun je niet op hun voorhoofd aflezen of ze te vertrouwen zijn.

Deze president heeft altijd eenieder het voordeel van de twijfel gegeven om samen te werken aan de opbouw van Suriname. Er zijn altijd mensen geweest die hun werk niet naar behoren verrichten of zich schuldig maken aan zaken die het daglicht schuwen. President Bouterse kan onmogelijk achter iedereen aanlopen om te kijken of ze hun werk naar behoren verrichten. De afgelopen tien jaar is duidelijk gebleken dat de right man/woman niet bestaat in Suriname. Die right man/woman moet nog gevormd worden. De right man/woman heeft de afgelopen meer dan 45 jaar nooit bestaan, omdat regeringen nooit hebben geïnvesteerd in human capital.

Op weg naar de verkiezingen
De oppositie heeft een nieuwe strategie om vooral in te spelen op de pijn van de teleurgestelde NDP’ers. Laat je niet misleiden door de oppositie en vooral niet door de VHP. Ik kan jullie garanderen dat jullie spijt zullen krijgen. Zie al de teleurgestelde niet-Hindostanen die de VHP na korte tijd weer hebben verlaten. Ik verwijs u naar mijn artikel “Gemeenschapsprojecten niet belangrijk voor VHP”.

Een beslissing nemen in een emotionele toestand loopt altijd fataal af. Ik kan jullie pijn begrijpen, omdat het leven in Suriname duur is geworden. Alleen vraag ik jullie allen om niet op basis van emotie te stemmen, maar volg uw hart. Kijk naar wat er is gepresteerd en probeert u zich voor te stellen hoeveel meer president Bouterse had kunnen doen als de prijzen van olie en goud niet flink omlaag waren gegaan. Ik wens het totale Surinaamse volk heel veel wijsheid om de juiste keus te maken.

Riyaz Akhtar

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG