Ex-minister Parmessar: Slim of dom?

Rabin Parmessar. Foto: DNA

In de afgelopen dagen is er behoorlijk wat commotie ontstaan rondom de aanschaf van de VW Amarok door de ex-minster van LVV, de heer Rabin Parmessar. Het blijkt dat deze VW Amarok, bouwjaar 2019, met een aanschafwaarde van US$ 40.000, in juni 2020 getaxeerd is voor US$ 1400. Dit is slechts 3,5 procent van de aanschafwaarde. Met andere woorden: er is in een jaar tijd 96,5 procent van het aankoopbedrag afgetrokken.

Parmessar geconfronteerd met deze ontstentenis bij velen in de samenleving, stelt zich op het standpunt dat hij gebruik heeft gemaakt van regelingen die in dit soort zaken gelden voor ex-bewindslieden sedert 2010. Verder rechtvaardigt hij zijn handelswijze door te verwijzen naar anderen die ook gebruik hebben gemaakt van een dergelijke regeling.

De VW Amarok (bouwjaar 2019) die ex-minister Parmessar heeft teruggegeven aan de staat. Foto: Suriname Herald

Op vele momenten is hem de vraag voorgelegd in hoeverre hij deze zeer opmerkelijke taxatie ervaart en of er sprake is van enige onjuistheid. Parmessar blijft zich op het standpunt stellen dat hij de juiste weg heeft bewandeld en iets heeft van een hetze jegens zijn persoon.

De vraag is echter niet of hij geen gebruik mag maken van de regelingen voor ex-bewindslieden, maar heeft een dergelijke taxatie van de VW Amarok op de juiste wijze plaatsgevonden? Bovendien roept deze kwestie zelfs de vraag op in hoeverre er frauduleuze handelingen gepleegd zijn door de taxateur en of anderen, al dan niet met medeweten van de ex-minister?

Om alle deining en ruis rondom deze kwestie uit de wereld te helpen, had hij kunnen verwijzen naar de taxateur of de leidinggevende van het ministerie van Openbare Werken, die belast is met de verkoop van overheidsauto’s. Of kon hij zelf vragen om een onderzoek.

Maar wat verbaast de samenleving en velen op sociale media? De heer Parmessar, een gewezen bewindsman, laat zich kennelijk intimideren door de berichtgeving over deze kwestie en schrijft op 23 juli een brief aan de nieuwe minister van LVV, met de mededeling dat hij vanwege “alle laster en valse beschuldigingen aan zijn adres” besloten heeft de VW Amarok per onmiddellijk te retourneren. Verder verzoekt hij het betaalde bedrag van SRD 20.048,32 en ook het verzekerde bedrag ad SRD 939,94 terug te storten.

Met deze daad denkt Parmessar dat daarmee de kous af is. Maar naar mijn mening slaat de angst bij hem toe. Met het voornemen van de nieuwe regering om de corruptie hard aan te pakken, zou de angst voor vervolging een rol kunnen spelen. Nu de minister van Openbare Werken, Riaz Nurmohamed, al aangekondigd heeft, ongeregeldheden op zijn ministerie te onderzoeken, zou een naïeve reden daartoe kunnen zijn van Parmessar om middels deze actie verdere toestanden te vermijden, en elk verder onderzoek in deze kwestie ongedaan te maken.

Verder kan de ex-bewindsman zich niet blijven verschuilen achter regelingen voor vertrekkende ministers en dat velen in de afgelopen jaren gebruik daarvan hebben gemaakt. Voor een persoon als Parmessar, met een hoog opleidingsniveau, is het rechtvaardigen van zijn gedrag immoreel. Graaiende bestuurders die meer oog hebben voor hun eigen portemonnee dan voor de problemen waarin het land verkeert, dienen zonder aanzien des persoons, hard aangepakt te worden.

Piet Sanichar

VANDAAG