Eid-ul-Adha misleidingen

Hij (Fir’aun) misleidde zijn volk, zodat zij hem volgden. Voorwaar, zij waren een zwaar zondig volk. Al Qur’an: Soerah Az Zoekhroef (43); vers 54

In het ATV nieuws van 31 juli 2020 hebben wij met weemoed moeten aanschouwen, hoe dit nieuwsmedium het heeft toegelaten om Michel Soebhan, voorzitter van de Surinaamse Moeslim Associatie (SMA), de ruimte te geven om te polariseren in onze zeer moeizaam opgebouwde Surinaamse bloementuin bestaande uit verscheidene rassen, culturen en religiën die redelijk vredig met elkaar kunnen samenleven.

Dit (ik denk ook het enige) wordt zelfs geroemd in landen met een AAA-status. Onverantwoordelijke individuen, die slechts uit zijn op alleen hun eigen belang, dienen dan ook direct gestopt te worden wanneer zij onze bloementuin aanvallen! Het schijnt dat dit soort lui een goede dekmantel hebben gevonden: religie! (Ik verwijs in deze ook naar mijn artikel ‘Moslims gehoorzamer aan regering in plaats van Allah (swt)’ in Dagblad Suriname van 24 juni 2020.

Vooropgesteld dat de persoon Michel Soebhan, medeburger is van ons democratisch land en dienovereenkomstig hebben wij dan ook respect voor hem als persoon en ook zijn eigen mening. Echter mag zijn mening niet polariserend zijn!

Namens de Surinaamse Islamitische gemeenschap en de diaspora in Nederland reageren wij als volgt:
– Deze voorzitter stelt in zijn eerste zin dat hij rekening houdt met de gevoelens van de medemens. Hij doet juist het tegenovergestelde, omdat hij met zijn uitspraak de gevoelens van bijna alle moslims in Suriname ernstig heeft gekrenkt.
– Wie vertegenwoordigt deze voorzitter, als hij moslims krenkt?
– Deze voorzitter stelt dat hij ieder mens respecteert, waardeert en accepteert. Dit zegt hij, maar doet wederom het tegengestelde, door te stellen dat Eid-ul-Adha afgeschaft moet worden, toont hij geen respect voor de beleidsmakers die Eid-ul-Adha hebben verheven tot nationale vrije dag en respecteert de Surinaamse bloementuin ook niet.
– Deze voorzitter zegt dat Eid-ul-Adha een feest is tegen de gevoelens en geloofsopvattingen van anderen. Evenzo kunnen moslims, om de woorden van deze imam te gebruiken, dat ook stellen over andere geloven. (bijvoorbeeld alcohol is verboden in de islam. Bij feesten van andere geloven is het gebruik van alcohol zeer essentieel.) Waarom zegt meneer Soebhan dan ook niet dat deze nationale feestdagen verboden moeten worden?

– De voorzitter zegt dat hij rekening wil houden met zijn hindoe buurman en hun niet eens wil wijzen dat hij rundvlees heeft. Waarom blijft hij zijn buurman kwetsen en laat hij binnen zijn organisatie dan niet alleen schapen slachten? Hierdoor kan hij zijn buurman ook deelgenoot laten worden van het Eid-ul-Adha feest en zodoende bijdragen aan onze mooie multiculturele verworvenheid, waar deze voorzitter duidelijk geen deel van is.
– Conform de Vedanta-leerstellingen kan geen enkele belijder van het Hindoeïsme gekwetst worden als je een stukje rundvlees hebt. Indien dat zo zou zijn, dan moeten wij alle zaken die kip, rund, varken of vis verkopen per direct sluiten.

Conform het Hindoeïsme mag je niet eens vis of vlees nuttigen. Het maakt dus niet uit of het rund of varken is. Volgens de Vedanta-leerstellingen mag je geen vlees of vis nuttigen, omdat een belijder van het Hindoeïsme niet mag doden c.q. een mens of dier van het leven mag beroven. Hoeveel belijders van het Hindoeïsme hebben zaken die vlees en vis verkopen? Dat is nu onze mooie bloementuin, dat helaas enkele bruggen te ver zijn om te begrijpen voor kortzichtige ‘narrow-minded’ mensen.

– Het Eid-ul-Adha feest is anno 2020 een maatschappelijk begrip geworden in de Surinaamse samenleving en niet meer weg te denken. Gaat u alleen na hoeveel arme mensen reeds weken van te voren bij de moskee komen om te vragen wanneer er geslacht zal worden. En dit zijn geen moslims. Ook de veeteelt vaart er wel bij. Er wordt geen onderscheid gemaakt of de verkoper van de stier een belijder is van het christendom, Hindoeïsme of islam.

– De vraag rijst dan ook waarom deze voorzitter zijn voorstel geen kracht had gegeven tijdens de vorige regering. Het is bekend, dat deze voorzitter heel goede banden had of heeft met de NDP. Is dit misschien zijn vorm van traumaverwerking met betrekking tot het verlies van de NDP of denkt hij dat de VHP een Hindoe partij is, waardoor hij nu bij hun in een goed blaadje wil komen te staan? Laat mij hem dan direct wakker schudden, de VHP van nu is een ‘Bromtji Dyari’ geworden zoals de VHP-voorzitter het op poëtische wijze naar ons heeft weten te brengen en wij dat ook terugzien in het beleid.

VHP-parlementariër Mahinderkoemar Jogi, was de enige persoon in Suriname die een overduidelijk punt maakte in de media, dat er wel in de moskeeën geslacht moest worden in plaats van in het slachthuis. De SMA-voorzitter gaf weer een niet islamitisch advies om het slachten uit te stellen naar volgend jaar, terwijl hij wel voor zijn organisatie geregeld had dat zij mochten slachten bij het slachthuis. Zijn de andere broeders en zusters van de andere moskeeën geen broeders en zusters van deze voorzitter? Is dit de Islamitische broederschap die deze voorzitter predikt?

– Wanneer deze voorzitter stelt dat Eid-ul-Adha niet het grootste feest is in de islam, dan zal ik het niveau niet verlagen door hierop te reageren, maar u kortheidshalve verwijzen naar ‘Google’. Ook over de opmerking die deze voorzitter maakt over het vrijdagsgebed, zal ik u ook moeten verwijzen naar ‘Google’.

Tot slot willen wij overduidelijk stellen dat voorzitter Soebhan de autoriteit mist om in naam van de islam c.q. namens de Surinaamse Islamitische gemeenschap te praten! Wij vragen hem om zijn uitspraken in kwestie terug te nemen en het zou van respect en klasse getuigen naar zijn organisatie (imagoschade) en de Surinaamse multiculturele ‘Bromtji Dyari’ ( geen respect), als hij per direct zijn Islamitische functies ter beschikking van hun zou stellen. ‘Fi Sabilallah’

N. Walie Taus

VANDAAG