Integriteit of politieke verdwaasdheid?

Print Friendly, PDF & Email

Op 25 mei jongstleden hebben wij de verkiezingen gehad. De zetelverdeling onder de politieke partijen is bekend, intussen is ook de huidige regering gevormd en reeds iets meer dan een maand in het zadel. Mede met deze nieuwe regering zijn ook de diverse Raden van Commissarissen van de diverse parastatalen vervangen en reeds in place.

Wat enorm veel ophef heeft veroorzaakt was de vervanging van een van de eerste raden, namelijk de Raad van Commissarissen van de SLM. Alvorens daarop verder in te gaan is het goed om even terug te blikken wat het electoraat tijdens de campagnevoering is voorgehouden. De VHP heeft ons namelijk transparantie, eerlijkheid, integriteit en hoge waarden van moraal en fatsoen beloofd. Ik ga ervan uit dat ook de diverse DNA-kandidaten, nu DNA-leden, dat predicaat ademen en naleven.

Dat gezegd hebbende en nu terugkomende worden de schijnwerpers specifiek gericht op mevrouw Reshma Mangre. De eerste schok en weergave van wat daadwerkelijk leeft onder de VHP, namelijk niks anders dan om dichtbij de pot te komen om zichzelf te verrijken en familie en vrienden te helpen verrijken, werd door mevrouw Mangre gedaan. Het gaat hier om naast haar DNA-lidmaatschap, waar zij dus onder andere de controle moet uitvoeren, ook nog accepteerde om lid te worden van de Raad van Commissarissen bij de SLM. Dus mevrouw Mangre bewijst het electoraat dat zij zichzelf zou controleren en bekritiseren, in belang van land en volk.

Hieruit kan ik concluderen dat de VHP zichzelf zo wil controleren en dat is precies wat Mangre aan de dag heeft gelegd. Menigeen zou kunnen zeggen dat zij nu geen lid meer is van de raad. Maar hoe heeft zij bedankt dan? Juist ja, enkel en alleen omdat er (politieke) druk op haar is uitgeoefend en het electoraat haar stem heeft laten horen via diverse fora. Alleen maar de acceptatie om zitting te nemen in de raad, geeft al aan wat de inborst van Mangre is.

Maar de lijn gaat iets verder. Wat de meesten niet weten is dat deze voordracht door de president is goedgekeurd. De staat Suriname is immers aandeelhouder en de machtiging voor de aanstelling van de leden wordt door de president getekend. Dus dit geeft namelijk ook aan wat de feitelijke inborst is van deze president en wat zijn gedachtengang is. Vriendjespolitiek, nepotisme en verrijking van enkelen staat ons allemaal te wachten.

Volk van Suriname, hiervoor heeft u gekozen en u krijgt de president die u verdient. Een president die zeker niet het beste voor heeft met de totale bevolking ongeacht ras of geloof en een coalitie die niks anders voor ogen heeft dan zichzelf en politieke vrienden te verrijken. Ohw ja, ook nog politiek toneel want meneer Gajadien gaf nog aan totaal verrast te zijn met de daad van Mangre en dat hij van niks afwist. Meneer Gajadien heeft u ook dezelfde mening over de functies van de first lady?

De Surinamer

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG