Onze economische ontwikkeling: Fata Morgana of realiteit?

Een olieboorplatform

Exxon Mobil, één van ’s werelds oliegiganten, verdwijnt na 92 jaar uit de Dow Jones-index. Dat illustreert hoe moeilijk zelfs de olie- en gasgiganten het nu hebben en ze op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen. Het Britse energiebedrijf BP stelde zelfs onlangs dat het geen oliebedrijf meer wil zijn. Het concern doopt zich om tot een breed georiënteerd energiebedrijf. Het idee is om tegen 2030 de olieproductie met 40 procent te verminderen en veel geld te steken in hernieuwbare energie.

De topman van Shell, Ben van Beurden, sprak in mei zijn twijfel uit of de vraag naar olie nog ooit terugkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Vanwege beperkingen van het vliegverkeer en de toename van thuiswerken in de coronacrisis is er minder brandstof nodig. En als de crisis voorbij is, zal hernieuwbare energie een groter deel van de fossiele brandstoffen vervangen.

Dharmvir Mungra

Ook Exxon Mobil heeft in verband met de coronacrisis de investeringen op een lager pitje gezet. In Suriname echter lijkt het alsof men voorbijgaat aan deze realiteit en trachten reeds ‘tarantula’s’ met “langa forku en langa nefi” zich reeds een plaats te bemachtigen in RvC’s, commissies en aanverwante instituten en bedrijven om straks mee om tafel te mogen zitten wanneer er zal worden onderhandeld over de voorlopig nog “fictieve miljarden olie dollars”.

Alle grote investeringen in de nieuwe olielanden zijn intussen vanwege de drastische afname van de wereldbehoefte intussen geparkeerd of naar een zeer laag pitje teruggebracht, een economische ramp voor deze landen. De wereld heeft haar top bereikt voor wat betreft fossiele brandstoffen en gaat nu langzaam over op schone energie vanwege hoge eisen aan milieu en natuur en de dreigende effecten van zeespiegelrijzing.

Wij gaan nog meemaken dat er speciale belastingen en toestemmingen zullen worden geïntroduceerd om fossiele brandstof te mogen gebruiken. Ook staat de techniek en ontwikkeling van betere fossiele brandstofmotoren bijna stil in de wereld. Ik denk zelf dat we 20 tot 25 jaar te laat olie hebben gevonden. De ontwikkeling gaat zo snel dat terwijl wij als land nog moeten nadenken en beginnen met olie wij tegen de tijd dat er één druppel olie uit onze offshore bronnen wordt gepompt wij zelf al auto’s importeren die elektrisch worden aangedreven.

Het gezaghebbende blad Corona Cronicles van 25-29 mei 2020 constateert: “Its time to rethink oil and gas as a funding for development”. Het is daarom ook triest te constateren dat nu blijkt dat het beloofde succesvolle ontwikkelingsplan van onze nieuwe machthebbers slechts vervat schijnt te zijn geweest in hun verkiezingsprogramma’s en dus nog uitgevonden moet worden, al hun inspanningen, hoop en dromen slechts gericht schijnen te zijn op die grote vette ‘oliepot’ waarvan God alleen op dit moment weet over hoeveel jaar die er wel of niet zal zijn.

Hopelijk dat ze echter snel ontwaken uit deze uiteraard mooie droom en hun aandacht volledig gaan concentreren op de riemen die wij hebben maar ook andere nieuwe duurzamere mogelijkheden binnen ons bereik liggen. Maar daar is natuurlijk veel inventiviteit voor nodig, kennis, inspiratie en de participatie van iedere goedwillende Surinamer. Ze moeten alleen de kans daarvoor krijgen. Teamwork op schaal van een hele samenleving en niet slechts het prerogatief van politieke bonzen en hun family’s & friends.

Laten wij alvast daarmee beginnen. Hout, goud, diamant, water, toerisme, menselijk potentieel, landbouw, tuinbouw, veeteelt, industriële ontwikkeling, enz, enz. Het ligt allemaal daar en wacht alleen op het juiste beleid, het geven van het juiste voorbeeld, de juiste aanpak, het scheppen van vertrouwen en good & professional governance. Laten we alvast daarmee beginnen!

Ir. Dharmvir K. Mungra

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG