Een vrouw…. om te respecteren!

Hortence Promes. Foto: Facebook

Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn. Onlangs werden we als gemeenschap wederom geconfronteerd met de gruwelijke moord op een vrouw, moeder van vijf kinderen.

Dit geweld legt het disrespect voor vrouwen, dat zich in een maatschappij als de onze aan het ontwikkelen is, bloot. Het is niet met woorden te beschrijven hoe een man die is voortgekomen uit een vrouw en is grootgebracht en opgevoed door een vrouw zich het recht toe-eigent over het leven van een vrouw te kunnen beschikken. Dit moet ons op elk niveau van de samenleving aan het denken zetten om te komen tot oplossingen om dit geweld om te buigen en te stoppen.

In de geestelijke literatuur staat heel duidelijk wat de roeping is van de vrouw. De vrouw is degene die de liefde omhangt en dus ontvangt om op haar beurt lief te hebben. Ze is geschapen om de Liefde te ontvangen en door te geven. Wij, vrouwen, zijn op een speciale manier een afspiegeling van goddelijke Liefde.

Vrouwen vormen volgens de statistieken de meerderheid van de Surinaamse samenleving, maar zijn vanwege hun genderrol ook een belangrijke hoeksteen, waarop het fundament van de samenleving gebaseerd is. Een natie zoals Suriname die is, kan niet volledig tot ontwikkeling komen wanneer vrouwen zich niet optimaal kunnen ontplooien. Dat is alleen volledig mogelijk wanneer er voldoende aandacht wordt gegeven aan de aspecten die te maken hebben met bescherming en veiligheid.

Wanneer er door de overheid en betrokken instanties condities worden geschapen die zullen resulteren in het feit dat vrouwen hun ambities in waardigheid kunnen waarmaken, zal dit ongetwijfeld leiden tot een rechtvaardigere samenleving met minder agressie richting de vrouw.

Vele zaken zoals onzekerheid, huiselijk geweld, waar vrouwen en meisjes vandaag de dag mee te kampen hebben, zullen duurzaam bestreden moeten worden. Ik denk hierbij ook aan de mannelijke superioriteitsgevoelens die de waardigheid van vrouwen schenden als een manier om hun dominantie te tonen.

Verschillende fracties hebben in De Nationale Assemblee erop aangedrongen dat er daadwerkelijk maatregelen worden getroffen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Een ieder is zich ervan bewust dat de erkenning en volledige eerbiediging van alle rechten van vrouwen een essentiële voorwaarde is voor haar ontwikkeling als vrouw. Een vrouw……om te respecteren!!!!

Hortence Promes MEd

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG