Reactie op “Suriname kan rente Oppenheimer-lening niet aflossen”

Suriname kan de rente (US$ 26 miljoen) van de Oppenheimer-lening (US$ 550 miljoen) niet betalen. De regering-Santokhi heeft een economie overgenomen die in extreem slechte financiële omstandigheden verkeert, gekenmerkt door hoge externe en fiscale tekorten. Dit is verder verergerd door de COVID-19-pandemie. Als gevolg hiervan wordt ons land geconfronteerd met ernstige financiële onevenwichtigheden, waarbij het begrotingstekort naar verwachting in 2020, 20 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zal benaderen.

Bron: Suriname Herald d.d. 22 oktober 2020, link

Ik citeer in toto het artikel “Jogi: Boobytraps ingebouwd voor toekomstige regeerders” d.d. 9 januari 2017 op de website van Dagblad Suriname.

President Desi Bouterse heeft vanaf 2010 systematisch boobytraps ingebouwd, waardoor het haast onmogelijk voor toekomstige regeerders zal zijn om het land goed draaiende te houden. Tot deze conclusie komt assembleelid Mahinder Jogi (VHP). “Wanneer de nieuwe regering is aangetreden, gaat Bouterse binnen de kortste tijd op straat met zijn mensen om aan te tonen dat de nieuwe regeerders het niet beter kunnen. Dit, terwijl hij regeren haast onmogelijk heeft gemaakt. Hij heeft de samenleving totaal vernietigd met miljardenleningen”, zegt Jogi aan Dagblad Suriname.

De oranjepartij heeft bij monde van haar voorzitter, Chan Santokhi, eerder aangegeven dat het tijd is dat de huidige regeerders een pas op de plaats maken. Jogi zegt dat het staatshoofd allang weet dat de Nationale Democratische Partij (NDP) bij de eerstvolgende verkiezingen niet meer terug zal keren in het machtscentrum. Vandaar dat de meeste leningen tegen het einde of na de huidige regeerperiode terugbetaald moeten worden.

De VHP’er noemt hierbij alvast de twee leningen die middels machtigingswetten zijn gesloten bij de Export-Import Bank of China. Deze leningen worden vanaf 2022 gedurende 20 jaar afgelost. Suriname zal tot 2026 ook halfjaarlijks een bedrag van US$ 25,427,500 aan rente moeten ophoesten voor de US$ 550 miljoen obligatielening. In oktober 2026 zal de laatste rente samen met het geleende bedrag, US$ 575,427,500, aan de schuldeiser moeten worden terugbetaald.

Jogi benadrukt dat Bouterse deze truc heeft ingebouwd om ervoor te zorgen dat eventuele nieuwe regeerders vernederd worden, zodat hij gemakkelijk weer kan terugkeren in het machtscentrum.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG