Een krachtige president?

President Chan Santokhi. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Verwijzend naar het artikel van Gulshan Alibux van de politieke partij STREi!: “President Santokhi heeft nog niet bewezen de leider te zijn, die hij kan zijn” (Dagblad Suriname: 17 december 2020 ) wil ik middels deze stellen, dat mijns inziens hij in grote lijnen gelijk heeft. Een president die op een democratische wijze is gekozen, heeft het algehele mandaat van het volk om de nodige daadkracht te tonen teneinde bepaalde zaken goed en waar nodig met de meeste urgentie te realiseren. Weliswaar geen gemakkelijke taak.

Men had gehoopt, dat anno 2020 geen sprake meer zou zijn van de zogenaamde podiumtaal en dat het volk zo lichtgelovig zou zijn wat het geval is geweest in 1975. Toen heeft het grootste deel van de bevolking blindelings geloof gehecht aan de uitspraken van hun leiders en vertrokken massaal naar het beloofde land.

Als de president om begrip, geduld en tijd vraagt, dan neemt men aan dat er een plan A en B klaarliggen om de noden van het volk enigszins te lenigen. En dat de contouren van de structurele maatregelen binnen korte tijd voel- en zichtbaar zullen zijn. Het hoeft niet zo te zijn wat de voormalige leiding heeft gedaan, namelijk: “geef het volk brood en spelen”.

Dezerzijds wordt geconstateerd en geconcludeerd, dat het volk gebukt gaat onder de huidige sociaaleconomische situatie, vooral door de haast onbetaalbare prijzen van de basisbehoeften. Door de onhoudbare omstandigheden raken velen depressief terwijl de criminaliteit, de prostitutie, ook de jeugdprostitutie, het drugsgebruik en andere criminele activiteiten toenemen.

De armoede kan wel wat bedenkingen bij hebben, dit is weliswaar duidelijk zichtbaar, echter is er ook duidelijk sprake van de onnodige luxe en consumentisme. Het consumentengedrag neemt weliswaar niet af bij een prijsverandering en de gevraagde hoeveelheid verandert in geen geval.

Velen volgen de regering kritisch, deze attitude is zeer prijzenswaardig als zelfs coalitieleden bepaalde beleidsinzichten bekritiseren en gefundeerde kritiek leveren op het falende optreden jegens de minister. Het is de hoogste tijd, dat zijdens het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie krachtig wordt opgetreden teneinde een gedegen beleid uit te voeren, waarbij de prijzen van de basisbehoeften betaalbaar worden. Het is alom bekend dat enkele factoren, zoals werkloosheid en prijsstijgingen voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen.

Goed beschouwd, is er na negen maanden die de president heeft gevraagd nog genoeg ruimte en middelen om te interveniëren in de wisselkoers. Hopelijk zal de regering al het nodige doen om de huidige situatie te normaliseren en dat er enige hoop is in een leef- en betaalbaar land.

Roy Harpal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG