Rassensentimenten?

Met grote ontsteltenis valt het de politieke organisatie Hernieuwde Progressieve Partij (HPP) op, dat de laatste tijd rassensentimenten, hetzij bewust en/of onbewust aangewakkerd worden. Bij de oprichting van de partij in 1973 werd het Surinamer zijn duidelijk benadrukt. Toen wakkerde de raciale elementen behoorlijk aan en wel kort vóór de onafhankelijkheid van Suriname.

De PNR onder leiding van mr. Eddy Bruma was in die periode de grote boeman voor de Hindostaanse gemeenschap. Tevens werd er behoorlijk misbruik gemaakt van deze gelegenheid op politieke podia. Dit is mede de oorzaak geweest, dat de exodus naar het beloofde land, Nederland, toenam. Zie het duidelijke voorbeeld van de NPK 1, die de onafhankelijkheid realiseerde en wel zonder enige Hindostaanse politicus in haar gelederen totdat ir. George Hindori de overstap deed van de VHP naar de coalitie en de onafhankelijkheid werd een feit.

De NPK 1 bestond uit de volgende politieke partijen: NPS, PSV, KTPI en de PNR. De VHP met maar liefst 17 zetels belandde in de oppositie en werd versterkt met drie leden van de NPS, te weten Paul Somohardjo, Albertina Liesdek-Clarke en Charles Lee Kon Fong. Toen werd de verhouding in de Staten van Suriname: 19-20 (in totaal waren er toen 39 zetels).

In het verleden zijn de meeste partijen opgericht op basis van etniciteit en conservatisme. Wel werden enkele partijen opgericht als tegenpool. Dit is ook één der doelstellingen van de HPP geweest. Alhoewel de meeste politieke organisaties openstaan voor alle Surinamers, blijkt dat in de praktijk anders uit te pakken.

Verwijzend naar de initialen van de HPP, in het bijzonder de H, houdt dat in geen geval in, dat zij zich slechts op een bepaalde doelgroep richt. De partij heeft een nationaal karakter en staat open voor elke oprechte Surinamer. Eventuele discriminatie, rassenhaat (sentiment) zal zij in geen geval goedspreken en zij zal zich met klem ertegen opstellen.

De rechtgeaarde Surinamer is anno 2021 bewuster geworden en stelt zich meer dan ooit nationalistisch op en zal zich nimmer lenen voor individuen, partijen en voor welke organisatie dan ook, die rassensentimenten willen aanwakkeren! De HPP is echter bewust van het feit, dat wij allen Surinamers zijn en één natie vormen in het belang van land en volk.

Namens de HPP
Roy Harpal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG