Den Haag heeft dubbele agenda bij militaire samenwerking

Print Friendly, PDF & Email

PALU-voorzitter Jim Hok wil er geen misverstand over laten bestaan dat de partij niet tegen Nederland of Nederlanders is, maar wel tegen koloniale overheersing. Hij benadrukt dat het juist de PALU is die er steeds op wijst dat Suriname met Nederland ooit de beste relaties zal hebben, gegeven alle voorwaarden die daarvoor nu al bestaan, zoals de taal, onze kennis van de Nederlandse cultuur en het feit dat wij Surinamers zoveel familie daar hebben wonen. De reden waarom die goede relatie nu niet mogelijk is komt omdat men vanuit Den Haag een dubbele agenda heeft waar het Suriname betreft.

Dubbele agenda
En die dubbele agenda vindt haar grondslag in de soort staatkundige onafhankelijkheid die Nederland ons gegeven heeft. Aan de buitenkant daarvan de illusie dat wij na meer dan 300 jaar Nederlandse kolonisatie en onderdrukking, in ons land eindelijk het eigen belang van ons volk met voorkeur zouden kunnen dienen. Maar aan de achterkant van die schijnt de keiharde koloniale dwingelandij van Nederland om alles in Suriname naar de eigen hand te willen zetten. En het instrument dat Nederland daarvoor consequent achter de hand gehouden heeft is zijn invloed op het Surinaamse leger. Zijn invloed op de jongens en meisjes die het daarvoor heeft opgeleid. De invloed zoals die voortvloeit uit het respect dat de leerling altijd voor de leermeester heeft.

Glasharde bewijzen
Het is op basis van die invloed en loyaliteit waarmee Nederland in de afgelopen 45 jaar steeds meende te moeten ingrijpen om wat hem niet beviel in het handelen van de regering van ons soevereine land Suriname naar zijn hand te zetten. Het bewijs daarvoor is glashard. De staatsgreep van Bouterse onder aangeven van kolonel Valk was, omdat het handelen van de toen zittende Surinaamse regering niet naar de zin van Nederland was. De poging tot staatsgreep van Rambocus onder begeleiding van kolonel Bas van Tussenbroek was om dezelfde reden. De vernietigende binnenlandse oorlog met diezelfde van Tussenbroek als militair adviseur idem, om dan niet te spreken over de verijdelde invasie van december 1982. Het lijkt erop dat alleen een Surinaamse regering, die naar de pijpen van Nederland zal dansen van de gesel van de Nederlandse invloed op ons leger bespaard zal blijven.

Jungletraining tegen Suriname zelf
Dit is de belangrijkste reden waarom de invloed van Nederland op onze defensieorganisatie ABSOLUUT ongewenst is. Dit nog daargelaten de schandelijke misperformance van Nederland in de kwestie van Tigri. Voorts ook daargelaten het feit dat de Nederlandse krijgsmacht op dit moment volgens eigen zeggen van de leiders van alle onderdelen daarvan in een te abominabele staat verkeert (Zie Dagblad ‘Trouw’ van 2 April jl.) om de eenvoudigste taken welke ze in NAVO-verband te vervullen heeft naar tevredenheid uit te voeren. Maar los daarvan kan Nederland ons toch nooit beter dan onze grote zuiderbuur Brazilië bijstaan om vaardig te opereren in het Amazone regenwoud, dat het natuurlijke milieu is waarin het Surinaamse leger moet functioneren. Alles wat Nederland bij zijn beoogde jungletraining in Suriname zal opdoen zal alleen maar tegen Suriname zelf kunnen worden gebruikt.

Santokhi laat zich misbruiken
De basis van de boven aangegeven militaire strategie van Nederland naar Suriname toe is meer dan 30 jaar geleden onder andere door de toenmalige Nederlandse parlementariër Frits Bolkestein geïndiceerd. Hij was trouwens ook de persoon die ooit tegen Jagernath Lachmon had gezegd dat Suriname er goed aan zou doen zich weer onder Nederlandse leiding te stellen. Zie zijn interview met Paul Witteman https://youtu.be/HEdQOxzi800.

In dit interview blijkt ook het totale gebrek aan respect voor de onafhankelijkheid van ons land en voor ons als volk. En dat respect is precies het ENIGE element dat nodig is om die fantastische samenwerking die de PALU met Nederland voorziet bewaarheid te doen worden. Zolang Nederland niet zover is dat het begrijpt dat wij onze eigen beslissingen zelf moeten en willen nemen (hallo…wij zijn Curacao niet!!!), kunnen we helaas waarschijnlijk alleen maar ellende voor ons land tegemoetzien. En de gretigheid waarmee de regering-Santokhi zich laat misbruiken maakt het er wat dat betreft niet beter op. De minachting naar ons toe wordt hierdoor alleen maar groter.

Leger nooit meer onder Nederlandse controle
De PALU roept intussen de Surinaamse regering en De Nationale Assemblee op om deze militaire samenwerking resoluut van de agenda te halen. Suriname en het Surinaamse volk hebben er geen enkel belang bij. De Nederlandse onoprechtheid blijkt uit te veel zaken en het feit dat wij nog steeds zo gekoloniseerd denken vertroebeld onze kijk daarop.

In de ogen van vele Surinamers, helaas ook in de regering, kan Nederland geen kwaad doen in Suriname. Maar laat het gezegd zijn, indien wij toestaan dat Den Haag het Surinaamse leger weer onder controle krijgt, dan blijft er van ons zelfbeschikkingsrecht binnen de kortste keren niets, maar dan ook niets over. Dan zal de regering-Santokhi erin geslaagd zijn om meer dan 45 jaar onafhankelijkheid binnen een jaar door het toilet te spoelen. Zover mag het niet komen.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG