ABOP: kracht voor arbeiders die Suriname zullen redden van ondergang

Print Friendly, PDF & Email

Deze Wrokoman dei staan wij stil bij alles wat wij als land tot nu toe verzet hebben. Suriname is een jonge natie, die op eigen benen staat. De regering heeft een crisis- en herstelplan opgesteld, die nu wordt uitgevoerd.

Het is oneerlijk, dat de mensen die niet voor de creatie van de slechte financieel-economische verantwoordelijk zijn, de crisis moeten opruimen. Het is niet oprecht dat de mensen die niet gefeest hebben, niet van het feest genoten hebben, nu moeten dweilen, bezemen en schoonmaken. Het is niet behoorlijk dat wij op de arbeidersklasse, die nu gebukt gaat onder verhogingen van prijzen in de winkels, beroep moeten doen, om samen met ons, keihard te werken, om het schip te redden, zodat het niet zinkt.

De voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank, zit nu in de gevangenis in afwachting op zijn berechting. De voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname, zit nu in de gevangenis in afwachting op zijn berechting. De voormalige minister van Financiën is onvindbaar, uit angst voor berechting.

Parastatalen die in 2015 nog op hun eigen benen konden staan, zijn nu behoevend aan subsidie en ondersteuning van de overheid. Haast alle parastatale bedrijven staan in de rode cijfers. Het is nooit leuk om andermans chaos op te ruimen, maar we moeten samen met de Surinaamse arbeiders de schouders onder het zware werk zetten, in ons streven naar gerechtigheid.

Suriname is in moeilijk vaarwater geraakt, omdat zwakke matrozen het schip zeilden. Desondanks is er licht aan het einde van de tunnel, en kan deze situatie verholpen worden. Wij vragen kracht voor de arbeiders, en zeggen bij voorbaat dank, omdat dit de groep is die Suriname wederom van sociaaleconomische ondergang gaat redden. Solidair en vastberaden, komen we er wel uit. Een beter, sterker en nieuw Suriname.

Un psa wan swit’ wrokoman dei.

ABOP

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG