NDP: “Laten wij elkaar beschermen”

Print Friendly, PDF & Email

De maand ramadan waarin moslims over de hele wereld vasten, is voorbij. Deze maand waarin de heilige Quran werd geopenbaard, de maand van vergeving, barmhartigheid, saamhorigheid en genade is voorbij. Echter, blijven de wijze lessen van ramadan voor altijd. Het gaat in essentie om de lessen en de boodschap van deze heilige maand, die door alle tijden heen de mensheid dienen.

Elkaar ondersteunen, hulpbehoevenden helpen, elkaar vergeven, elkaar geen verwijten maken, geduld en respect hebben voor elkaar en nog veel meer. Deze maand benadrukt hoe wij ernaar moeten stenen een beter mens te zijn. Eid-el fitr is het feest dat aan het eind van de maand ramadan wordt gevierd en betekent letterlijk: het verbreken van het vasten. Dit feest wordt dagenlang in familieverband, met vrienden en in gemeenschapsverband gevierd aan het begin van de 10de maand Shawwaal van de islamitische kalender.

Helaas zijn vanwege de pandemie de omstandigheden vanaf vorig jaar aanzienlijk veranderd. Na de Eid-namaaz was het normaal dat moslims elkaar omhelzen, vergiffenis vragen en elkaar vergeven, maar het het nieuwe normaal vereist dat wij social distancing in acht te nemen. In grote groepen feesten heeft plaats moeten maken voor gezinsbezinning in total lockdown. Wij dienen dit jaar zodanig met elkaar om te gaan, zodat dat wij met Godswil volgend jaar dit feest wat uitgebreider kunnen vieren.

Het geloof en vertrouwen dat wij als gemeenschap dit virus gaan overwinnen moet nu sterker dan ooit zijn. Dit virus heeft enorm veel leed in de wereld gebracht. Wereldeconomieën lijden eronder, families zijn kapotgegaan, begraafplaatsen zijn vol, crematoria hadden geen plek meer, maar de uitbraak van dit virus heeft de mensheid een zeer wijze les geleerd.

De wereld heeft een factory reset gehad wat betekent dat mensheid terug is gegaan naar de basis van waardering voor het basale. Het heeft mensen bij elkaar gebracht zoals nooit tevoren. In een noodsituatie en tijdens een natuurramp staan wij als mens met elkaar, ongeacht verschillen in religie, cultuur, etniciteit helpen. Zie daar weer de wijze lessen van deze maand.

De Nationale Democratische Partij is een indrukwekkende partij, die bekend staat om haar nationaal karakter. Wij dragen als partij de integratie, de acceptatie en natievorming altijd hoog, waarbij wij het voorbeeld blijven van broederschap, saamhorigheid en eenheid.

Op deze dag roepen wij alle Surinamers en in het bijzonder onze moslim broeders en zusters op om een steunpilaar te blijven. Alwidah mahe ramadan. Eid mubarak aan u allen toegewenst.

Nationale Democratische Partij (NDP)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG