Assembleelid Edward Belfort, de beste stuurlui?

Assembleelid Edward Belfort. Beeld: TBN
Print Friendly, PDF & Email

In een interview met Radio Tamara (gepubliceerd op Suriname Herald van 15 juni jl.) noemt assembleelid Edward Belfort president Chan Santokhi een misleider. Santokhi zou volgens Belfort een visieloze leider zijn, reden waarom we nu diep in de put zitten. De heer Belfort schijnt zwaar gefrustreerd te zijn. Al die tijd verweet hij de penibele situatie van Suriname aan het wanbeleid van regering-Bouterse. Nu opeens is president Santokhi de veroorzaker van alle ellende. Blijkbaar is de heer Belfort de regie kwijt.

Niemand luistert naar hem, men heeft geen begrip voor zijn visie. Zelfs in zijn partij, de ABOP, krijgt hij geen gehoor. Dit assembleelid is de laatste periode zeer negatief ingesteld: niets wat deze regering doet, is volgens hem goed. Alleen zijn zienswijze vindt hij de beste oplossing voor het land. Hij moet zich realiseren dat er andere en vaak betere inzichten zijn om uit de situatie te komen. Het lijkt alsof hij zijn zin/zienswijze wil doordrukken en als men daar geen gehoor en gevolg aan geeft, dan spuugt hij zijn gal. Zo werkt het niet in een democratie. Het wordt tijd dat de heer Belfort aan een grondige zelfevaluatie doet. Gezonde kritiek leveren is goed, kritiek leveren ter wille van kritiek is ongezond.

De aard van het beestje?
De heer Belfort vindt dat president Santokhi, in plaats van met Desi Bouterse koffie te drinken, beter ex-president Ronald Venetiaan advies zou moeten vragen. Volgens Belfort is Venetiaan een dienende leider geweest, die geëerd moet worden. Als dat echt juist is, dan vinden wij het Surinaamse volk ondankbaar om de NPS, de partij van de heer Venetiaan, zo zwaar te straffen bij de algemene verkiezingen van 2010. Het zwakke beleid van Venetiaan heeft ertoe geleid dat de NPS is geslonken en de NDP is gaan uitdijen. We hebben grotendeels aan Venetiaan te danken dat de NDP van Bouterse in 2010 meer DNA-zetels won.

Er was in de regeerperiode 2005-2010 erg veel kritiek op het beleid van president Venetiaan, dus kan hij geen dienende leider zijn geweest. Als de heer Belfort hem een dienende leider vindt, waarom verbrak de heer Belfort in 2010 de coalitie met Venetiaan en is hij gaan samenwerken met de NDP? In 2015 werd zijn partij door de heer Bouterse opzijgezet, toen viel de heer Bouterse in ongenade bij hem. In 2020 had hij bepaalde ambities die niet zijn uitgekomen. Hij zit niet in het machtscentrum. Vermoedelijk geeft hij president Santokhi daarvan de schuld. Vermoedelijk zit het in zijn aard om anderen de schuld te geven als hij zijn zin niet krijgt.

COVID
Terecht betreurt de heer Belfort het dat er dagelijks zoveel COVID-doden zijn. Volgens Belfort zou de minister van Volksgezondheid dit op zijn geweten hebben. Dat betwijfelen wij ten zeerste:
1. Reeds in een vroeg stadium nam de regering maatregelen om het aantal COVID-besmettingen te beperken. Maar velen uit de samenleving lapten de regels aan hun laarzen.
2. Het is bekend dat veel besmettingsgevaar kwam uit het oosten en het zuiden van het land; het is vrijwel ondoenlijk om die grenzen te bewaken.
3. De minister van Volksgezondheid heeft zich enorm ingespannen om Suriname te voorzien van voldoende COVID-materiaal.
4. Prominenten uit de samenleving hebben het vaccinatieprogramma gefrustreerd/tegengewerkt. Ze raadden de bevolking af om zich te laten vaccineren.
5. Zelfs rijke landen als Nederland, Duitsland, de VS en Engeland hebben duizenden coronadoden genoteerd. Deze landen beschikken over kennis en kunde, geld en materialen; desondanks konden zij niet voorkomen dat er zoveel doden vielen. Was er in die landen ook sprake van wanbeleid met betrekking tot COVID-besmettingen en doden ?

Potentie van Suriname
De heer Belfort stelt dat Suriname voldoende potentie heeft om uit de ellendige situatie te geraken. Gebrek aan leiderschap maakt dat het land gebukt gaat onder corruptie, financieel-economische malaise etc. Inderdaad heeft Suriname veel potentie, ook ten tijde van het ministerschap van de heer Belfort. Wat is zijn bijdrage geweest tijdens de regering-Bouterse 1 waar er zoveel is misgegaan? Als lid van de regering-Bouterse 1 is hij medeverantwoordelijk geweest voor nepotisme, corruptie en financieel-economisch wanbeleid.

Aan het einde van de regering-Bouterse 1 zei de toenmalige president dat de financiële situatie van het land erbarmelijk slecht was. Jack Mohanlal heeft toen een artikel geschreven over die uitlating van de heer Bouterse: “Waarom zou men dan nog op de NDP moeten stemmen?”

Er wordt niet naar Belfort geluisterd
De heer Belfort beweert dat de president zijn vragen in het parlement zou negeren. Tijdens assembleevoorzitter Jennifer Simons hebben wij op DNA TV de heer Belfort zien interrumperen en vragen horen stellen. Wat de voorzitter mateloos stoorde (en ons ook), is dat de heer Belfort heel vaak niet ter zake doende vragen stelde/opmerkingen maakte. Het leek erop dat hij gewoon zijn zin wilde krijgen. Hij trad te veel en te vaak in herhaling. Helaas is dit gedrag van de heer Belfort met de tijd verergerd. Zijn a loyale en negatieve opstelling van de laatste tijd maakt dat hij geen gehoor vindt bij zijn coalitiegenoten. Maar al een poos merken wij dat hij overwegend afbrekende kritiek levert. Dat is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van Suriname.

Positieve en constructieve opstelling
De heer Belfort heeft meer dan voldoende bijgedragen aan de overwinning van de verkiezingen in 2020. Dat bereikte hij door een positieve instelling/benadering. Helaas is die positiviteit omgeslagen in volledige negativiteit. De heer Belfort stelt zich extreem negatief op; dat maakt dat hij ongewild is binnen de coalitie en dat hij niet wordt gehoord door zijn partij.

Een opbouwende opstelling zou voor een gemoedelijke sfeer kunnen zorgen. De heer Belfort heeft durf en moed. Echter gebruikt hij deze waarden/kwaliteiten de laatste tijd op een verkeerde manier; hij schiet naar onze mening vaak door met zijn kritiek. Dat brengt hem in een isolement. Dat betreuren wij ten zeerste.

Wij doen een dringend beroep op hem om situaties met vernieuwde glazen te bekijken en vanuit andere invalshoeken te analyseren. Voorts vragen wij hem om zijn kennis en kunde in te zetten in het belang van land en volk. Wij zijn ervan overtuigd dat men weer naar hem gaat luisteren als hij zich positief en constructief opstelt.

Jack Mohanlal & Soerdj Badrising

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG