Agrarische sector sterk achteruitgegaan

Remie Tarnadi. Foto: DNA
Print Friendly, PDF & Email

In een bericht van 2 juli ‘De melkveesector dreigt op te houden te bestaan’ las ik hoe de melkboeren hun problemen beschreven en aangaven, dat de melkveesector letterlijk aan het doodbloeden is en haar laatste adem uitblaast. Precies een dag daarna las ik het bericht van VEAPS (Export groenten drastisch afgenomen; teleurgesteld in LVV), hoe sterk de export van bepaalde groentesoorten is achteruitgegaan waardoor die exportbedrijven in grote financiële problemen zijn geraakt. Ik kaart dit aan, omdat tijdens de begrotingsbehandeling door mij de uitdagingen binnen de agrarische sector zijn aangehaald.

Zo ook de pluimveesector waar vele kleine boeren op de rand van faillissement staan en het kweken willen opgeven. Niet te vergeten de imkers die met hun problemen zitten. De kleine en grote veehouders die vanwege de wateroverlast hun dieren althans een deel daarvan hebben verkocht en veel verlies hebben geleden.

Niet alleen de kleine en de grote landbouwers leiden sterk onder de huidige economische omstandigheden, maar een ieder die in de agrarische sector zit.

De vier devaluaties, de wateroverlast, de scherpe stijging van de prijzen van input (bijna met 300 tot 350 procent), de stijging van de kosten van levensonderhoud van de boeren zelf en daarop weinig tot geen facilitering vanuit het ministerie van LVV, maken onder andere dat de agrarische sector nu meer dan ooit aan het ondergaan is. De jonge boeren kiezen liever voor een andere toekomst. Een toekomst met wat meer zekerheid.

Ook het discriminerend patroon dat sterk politiek gekleurd is, waarbij subsidie slechts wordt toegekend aan een bepaalde subsector zorgt voor enorme demotivatie en frustratie. De aandacht gaat veelal aan het accommoderen van welgestelde politieke loyalisten, die in de agrarische sector zitten.

Tijdens de begrotingsbehandeling is er hiervoor aandacht gevraagd. Ook agrariërs zijn burgers en ook zij voelen de negatieve effecten van de pandemie. Op geen enkele concrete wijze is de regering tot nu toe de boeren (kleine en grote) tegemoet gekomen. Dat is een zeer kwalijke zaak.

Hierop krijgen de boeren nog de verhoging van de brandstofprijs op hun bord. Deze prijsstijging zal onherroepelijk zorgen voor een nieuwe golf van prijsstijgingen over alle sectoren. Ik vraag me af of de huidige regering wel weet in wat voor heilloze situatie zij de hele agrarische sector plaatst.

Dit is alles behalve wat aan de sector was voorgehouden. Aan de sector was vooral een brandstofprijs zonder de governmenttake beloofd. Goede input waaronder goedkope kunstmest was beloofd. De beloften zijn allemaal vastgelegd. Echter merken de boeren er nog niets van, terwijl zij het volk voeden.

Het werk binnen de agrarische sector is al niet aantrekkelijk, maar door dit beleid zullen de jongeren ook afstand nemen van deze sector. De ontwikkeling nu is ronduit triest te noemen. Het is niet productie behoudend, laat staan productie stimulerend te noemen.

Ik roep de regering op om het beleid sterk om te buigen en de agrariërs tegemoet te komen. Dit huidige beleid is niet aan hen beloofd en hiervoor hebben zij niet gekozen.

Remie Tarnadi
NDP-assembleelid

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG