Sobere herdenking 34-jarig bestaan NDP

Print Friendly, PDF & Email

De NDP herdenkt vandaag op gepaste maar sobere wijze dat zij 34 jaar geleden als politieke partij, het levenslicht aanschouwde. De partij kent haar oorsprong in de revolutie van 1980 en de daaruit ontstane 25 februari beweging en de Stanvaste Beweging.

Door een groep progressieven werd het besluit genomen om een politieke partij op te richten om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen van 1987. Dit wilden de revolutionairen om de ontkiemde idealen van de revolutie voort te zetten. De eerste voorzitter van de NDP werd drs. Jules A. Wijdenbosch, van 1987 tot 1996 welke hij overdroeg toen hij president werd.

In 1987 behaalde de partij haar eerste drie zetels en in 1991 maakte de NDP een groei naar twaalf zetels, waarbij het Front van oude partijen met tien zetels achteruitging van 40 in 1987 naar 30 in 1991.

Bij de verkiezing in 1996 behaalde de NDP zestien zetels en vormde in combinatieverband de regering onder leiding van president Jules A. Wijdenbosch, na uitverkiezing in de Verenigde Volksvergadering (VVV). In 1996 werd Desiré Delano Bouterse voorzitter van de NDP.

In 2000 werden vervroegde verkiezingen gehouden en de Millennium Combinatie behaalde tien zetels, waarvan zeven van de NDP.

Na spannende verkiezingen in 2005 behaalde de NDP vijftien zetels. De uitverkiezing van de president werd, evenals in 1996, na twee stemmingen in De Nationale Assemblee (DNA) niet beslist, dus werd de president in de VVV gekozen met een gewone meerderheid, in het voordeel van het Nieuw Front.

In 2010, won de Mega Combinatie de verkiezingen met een winst van 23 zetels waarvan 19 voor de NDP. De NDP schreef geschiedenis door een regering te vormen met haar politieke rivalen de ABOP en de PL.

De leider van de Revolutie, Desiré Delano Bouterse, werd met een gekwalificeerde meerderheid, 36 stemmen, in De Nationale Assemblee gekozen tot president van de Republiek Suriname. De samenwerking werd voor het eind van de regeertermijn in 2014 beëindigd met de PL, terwijl de ABOP gebroederlijk samen met de NDP regeerde, tot de verkiezingen van 2015.

In 2015 ging de NDP, conform een langgekoesterde wens van haar achterban, alleen de verkiezing in en won met een daverend resultaat de verkiezing met 26 zetels en verkreeg de absolute meerderheid in DNA. Desiré Delano Bouterse werd voor een tweede termijn gekozen tot president van de republiek. Vanwege het hoog democratisch gehalte van de NDP werd er desondanks een coalitieregering aangegaan met onder andere de BEP.

Zoals het leven bestaat uit vallen en opstaan is de NDP niet gespaard gebleven van problemen, intern alsmede extern, maar heeft zich toch staande weten te houden in de politieke arena, vanwege het vertrouwen van haar achterban en grote delen van de samenleving.

Met zestien zetels, waarvan in alle tien districten tenminste één zetel werd behaald, is zij de enige partij in Suriname die bij de laatst gehouden verkiezing, een landelijke representatie heeft behaald en nu de grootste oppositie partij is.

Met trots mag gesteld worden dat de NDP de trekker is van het dekolonisatieproces in Suriname en is met het ontstaan van de NDP een geduchte tegenstaander van het rekolonisatieproces van de oude politiek.

De politieke legacy van de oude politieke partijen, zoals de NPS en de VHP kenmerkt zich voornamelijk in handelen die juist het rekolonisatieproces bevorderen en een voedingsbodem geven.

In de afgelopen 34 jaar heeft de NDP het natievormingsproces constant voortgezet, een significante groei doorgemaakt en heeft zij zich uitzonderlijk ingezet voor de senioren, mensen met een beperking, jongeren en vrouwen. Het sociaal beleid was onder andere duidelijk één der speerpunten.

De NDP is daarom de eerste partij die heeft gedurfd om jongeren en vrouwen op verkiesbare posities te plaatsen bij de algemene en vrije verkiezingen voor De Nationale Assemblee. De partij blijft een kwalitatieve en hoogwaardige bijdrage leveren op politiek-bestuurlijk niveau in De Nationale Assemblee.

Voor de NDP als grootste multi-etnische, multiculturele en multireligieuze partij blijft het belang van het Surinaamse volk op de eerste plaats en blijft ze doorwerken aan de interne versterking van de partij, zodat deze beweging de toekomst met volle kracht tegemoetziet.

Het hoofdbestuur van de NDP bedankt de revolutionairen, de progressieven, haar leden, sympathisanten en het Surinaamse volk, voor het gegeven vertrouwen en feliciteert hen met deze dag.

Vanwege de COVID-19-maatregelen zal er geen feestelijke viering zijn maar wenst zij u allen een bezinningsvolle dag toe.

Het Surinaamse volk mag blijven rekenen op de NDP. Wans’ Ope Tata kompo, Wi mu seti kondre bun.

Nationale Democratische Partij (NDP)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG