Reactie op “Vele artiesten nog niet gevaccineerd”

Print Friendly, PDF & Email

Na het artikel “Vele artiesten nog niet gevaccineerd” te hebben gelezen, stonden mijn tenen nog krommer in m’n schoenen dan voorheen. Het begint erop te lijken dat zij, die heimelijk (nog) niet gevaccineerd willen worden zich iedere keer opnieuw achter de uitgekauwde argumenten van “nog even over nadenken”, of “niet voldoende voorlichting van de overheid” verschuilen.

De overheid heeft zich naar mijn mening behoorlijk gekweten van haar voorlichtende taak in dezen. Wellicht moeten we het dan schuiven op menig supertraag denkvermogen?

Tot vervelens toe is het COVID-journaal te bekijken en zijn er voldoende praatprogramma’s waarin, om eens iemand te noemen, drs. Vrede altijd weer op een begrijpelijke manier tekst en uitleg geeft over het steeds muterende virus en vaccineren.

Kijkend naar het buitenland kun je de conclusie welhaast trekken dat protocollen ook niet heilig en soms maar moeilijk te handhaven zijn.

De entertainmentwereld, en dan met name die weigerende artiesten, graaft naar mijn idee z’n eigen graf door vooral niet te vaccineren. Tot nu toe is er nog geen dodelijk slachtoffer te betreuren als gevolg van een vaccinatie, maar helaas wel door onderliggende aandoeningen.

Suriname scoort op de wereldranglijst bijzonder laag voor wat betreft volledig gevaccineerden: minder dan tien procent!

Als artiest zou je, juist vanuit een voorbeeldfunctie je fans moeten motiveren en stimuleren om te voorkomen je eigen artiestengraf te graven.

I. Bos

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG