Reactie Melvin Bouva: “Het is een stront hier in DNA”

Melvin Bouva
Print Friendly, PDF & Email

“Het is ook een stront hier in ‘t parlement”, was voor de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) aanleiding om mij bij de laatste vergadering te vragen de vergaderzaal te verlaten.

Mijn uitdrukking was op dat moment ver buiten de microfoon, intussen het woord dat door de voorzitter zelfs zonder pardon nu wel in de microfoon werd gebruikt. Ironisch genoeg...

Drogredenen “vorige regering”
Over deze gang van zaken zijn de meningen verdeeld. Voor mij was het in elk geval niet kwaad bedoeld maar onderdeel van een protest voor een punt van orde tegen de beantwoording van de regering cq minister van Volksgezondheid. Het is gewoonte dat deze regering steeds vragen in DNA omzeilt en zich bij haar falen voor het oplossen van actuele vraagstukken met drogredenen verschuilt achter het verhaal van de 'vorige regering'.

Terwijl de ziekenhuizen alarm slaan over de huidige situatie, mensen diep in hun zak moeten tasten voor kosten van lab onderzoek en medicatie, zwangere vrouwen hun bazo-kaart is ontnomen en mensen dood gaan in ziekenhuizen door gebrekkige zorg, wordt er om de zaak heen gedraaid. Dat wekt natuurlijk bij velen terecht irritatie. Waar enkele burgers mij aandacht voor hebben gevraagd.

Punt van orde
Ik vroeg daarom een punt van orde om de leiding van DNA te vragen er op toe te zien dat er niet opnieuw een loopje wordt genomen met het parlement. Ministers moeten daar komen en zakelijk antwoord geven op gestelde vragen en oplossingsmodellen presenteren. In plaats van steeds te klagen en hun falen te verdoezelen met 'de vorige regering'. Reality check: Geen enkele regering neemt een paradijs over. U neemt een land over met een aantal uitdagingen die U moet oplossen. Dat is nu uw verantwoordelijkheid!

Als de voorzitter mijn punt van orde had gegeven was er verder niets aan de hand. Met veel machtsvertoon weigerde hij echter dat te doen waartegen ik - zoals vele andere leden vaker doen- heb geprotesteerd.

Geen krachttermen
Het is echter ongekend dat een lid de zaal wordt uitgezet voor het eventueel misbruiken van een woord dat hij buiten de microfoon zou hebben gezegd. Zeer selectief. Er wordt vaker vanuit alle kanten - de namen zijn bekend- ergere dingen buiten de microfoon gezegd. Volgens orderegelement artikel 42 e.v. zou elk lid door de voorzitter in de gelegenheid moeten worden gesteld, indien het in de microfoon zou zijn gezegd, te corrigeren. Buiten de microfoon is er hiertoe geen regeling en derhalve willekeur.

Over het woord is voor ieder die de Nederlandse taal kent geen onduidelijkheid. “stront” wordt in het Koenen Groot Nederlands Woordenboek aangetekend als:
1. Uitwerpselen van mens of dier en de in deze context meer relevante betekenis;
2. Ongenoegen, herrie, ruzie.

Een krachtterm is dit woord dus definitief niet.

Strijd tegen onrecht
Iedere voorzitter mag natuurlijk op zijn manier omgaan met die verantwoordelijkheid en macht(eventueel misbruik daarvan). Zo heeft ieder lid de vrijheid op te komen voor zijn recht of om bij mistanden te protesteren.

In de politiek willen vooral tegenstaanders in deze strijd je vaak anders afschilderen dan de werkelijkheid. Vaak zonder succes. Ook de poging van de voorzitter om mij af te schilderen als drukke 'belhamel' die steeds de orde verstoord zal geen stand houden. Over het algemeen ben ik in de omgang heel open en joviaal persoon.

Maar ook hard en zakelijk, waarnodig kritisch. Natuurlijk ook een mens met emoties en een die fouten maakt. In deze combinatie heb ik me werk vanaf de periode als voorzitter van het Jeugdparlement tot aan mijn werk in DNA steeds naar eer en geweten gedaan. Ik zal daar niet van afwijken.

Ik zal ongeacht blijven staan voor mijn idealen en mijn (lees ook: onze) rechten. In een adem zal ik, in het bijzonder vanuit mijn huidige rol, blijven protesteren tegen wanbeleid en tegen de structurele afgang van het werk in DNA en de beknotting van parlementaire rechten. Whether they like it or not!

Verontschuldingen
Hoewel zoals eerder aangeven het gebruik van het woord 'stront' geen krachtterm is maar gekenmerkt kan worden als een gebruikelijk nederlands woord ben ik niet te groot om mijn verontschuldiging aan te bieden aan een ieder waar het mogelijk in deze context verkeerd is overgekomen. Dat was geenzins mijn bedoeling.

Integendeel. Ik streef ook namens u naar een goed functionerend en sterk parlement waar wij zonder vertrapping van wet en recht ons volk kunnen vertegenwoordigen, wetten kunnen maken en de regering op een behoorlijke manier verantwoording kunnen laten afleggen. Dat laat nu op veel punten te wensen over.

In onze cultuur kiezen we echter soms woorden om kracht te zetten om te schetsen hoe ernstig de situatie is.

De regering en de volksvertegenwoordiging moeten wel beseffen dat als zij (lees ook: wij) vingers naar elkaar blijven wijzen terwijl er niets veranderd in de huidige situatie, het volk zich hierover nog krachtiger zal uitlaten. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Melvin Bouva
Lid van de Nationale Assemblee

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG