Staking staatsbusvervoer ontregelt het leven in Commewijne

Print Friendly, PDF & Email

Waarom luid ik de noodklok? Als gewezen lid van De Nationale Assemblee en voorzitter van de afdeling Commewijne van de Nationale Partij Suriname word ik vaker benaderd door de gemeenschap en wil ik namens hun de regering wijzen op de noden van het district Commewijne en ongetwijfeld ook van andere streken. Ik zou het kunnen hebben over de problemen die COVID-19, de economische- en politieke crisis met zich meebrengen, maar zal het voor nu slechts hebben over een prioriteit.

Staking NVB
Ik belicht bij deze de staking bij het Nationaal Vervoerbedrijf die het leven in Commewijne en andere regio’s danig ontregelt. De staking sleept zich al enkele weken voort. Een belangrijk deel van de bewoners pendelt dagelijks tussen Commewijne en Paramaribo. Duizenden personen werken in de stad. Dan heb ik het nog niet gehad over studenten die in Paramaribo onderwijs volgen en bezig zijn het schooljaar 2020-2021 af te ronden.

Decentralisatie
De decentralisatie van de districtsbesturen is nog niet op het niveau dat binnen de districtsgrenzen essentiële zaken kunnen worden afgerond. Men wordt gedwongen richting Paramaribo te gaan om verscheidene zaken in orde te maken.

Lagere inkomensklasse
Het merendeel van de bewoners behoort tot de lagere inkomensklasse en is aangewezen op openbaar vervoer. Daarbij wordt in groten getale gebruikgemaakt van de staatsbusdienst. Niet alleen omdat de tarieven van het NVB meer dan 50 procent lager zijn, zijn er gebieden die niet beschikken over particuliere lijndiensten, waaronder Richelieu en Meerzorg die thans geheel verstoken zijn van openbaar busvervoer.

Oplossing
Het staatsbedrijf rijdt op vastgestelde uren, waardoor hun langdurige tocht naar de stad enigszins gepland kan worden. De bussen van particuliere lijndiensten rukken alleen uit als ze vol zijn, omdat begrijpelijk zij tenminste kostendekkend moeten opereren, hetgeen met de verhoogde brandstofprijzen ook voor hun thans naar een oplossing moet worden gezocht.

Nieuw schooljaar
Het probleem met de dienstverlening van NVB jaagt de bevolking in deze hachelijke economische tijd waarin wij verkeren in extra vervoersuitgaven, waardoor velen in een bodemloze put belanden. Het volgend schooljaar staat voor de deur. Inschrijven en het inkopen doen voor het volgende schooljaar staan voor deur. De vraag is hoe moeten de mensen zich voorbereiden, bewegen om het nieuw schooljaar te beginnen.

No work no pay
Personen die in de stad werken, studeren of anderszins bezig zijn derven inkomsten, omdat immobiliteit hen hindert. Werkgevers zijn zakelijk, no work no pay. Velen zijn hun baan kwijt. Het is onvoorstelbaar en doe daarom een beroep op de regering maatregelen te treffen om het volk tegemoet te komen.

Maatschappelijke gevolgen
De economische-, maatschappelijke- en andere gevolgen die het uitvallen van het staatsvervoerbedrijf en de verhoogde kosten voor levensonderhoud met zich meebrengen zijn vele malen hoger (niet te berekenen), zeker in deze periode waar er schoolspullen gekocht moeten worden.

Ik roep de overheid op om de problemen met de bus- en boothouders zo gauw als mogelijk op te lossen en ook de mogelijkheid te bekijken de gemeenschap tegemoet te komen door het verlagen van de bus- en boottarieven.

Marlon Budike

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG