NDP: “Wij zijn niet betrokken bij het protest Nederland”

Print Friendly, PDF & Email

De NDP heeft notitie genomen van de verschillende protesten en scherpe uitingen van misnoegen van Nederlandse burgers van Surinaamse afkomst tijdens het bezoek van de President van de Republiek Suriname, de heer Chandrikapersad Santokhi, aan het Koninkrijk der Nederlanden.

De NDP erkent Anton de Kom als een nationale held en heeft sympathie en erkenning voor het recht op vrije meningsuiting en het recht om op te komen voor belangen van mensen en groepen. De vreedzame manier waarop diverse organisaties aandacht hebben gevraagd voor de historische nalatenschap, opheldering van misvattingen en gruwelijkheden rondom de persoon van Anton de Kom. Wij hopen dat de regering van Suriname in staat is om invulling te geven aan de steekhoudende argumenten, die naar voren zijn gebracht door de verschillende organisaties in Nederland, verwoord in een aangeboden petitie.

Evenzo, erkennen wij het Instituut van de President. De NDP als toonaangevende Surinaamse partij, die meerdere malen regeerverantwoordelijkheid heeft gehad en daarbij ook meerdere voorzitters van de NDP het ambt van president, vader des vaderlands hebben bekleed, keurt de manier af waarop de president is bejegend door enkele individuen.

Zoals de NDP ettelijke keren heeft aangegeven bij protesten in Suriname, is het moment nog niet bereikt dat de NDP mensen oproept om te gaan protesteren tegen het wanbeleid van de regering-Santokhi/Brunswijk. Het is echter ondenkbaar dat men nog steeds ingaat op ongefundeerde insinuaties, dat onze partij in Nederland het protest georganiseerd en gefinancierd zou hebben.

De NDP begrijpt wel dat vanuit Nederland, Surinamers sympathiseren met de partij of diens voorzitter, maar de partij heeft vooralsnog geen afdeling in Nederland.

Wij wensen nogmaals te benadrukken dat de NDP het recht op vrije meningsuiting en uitingsvormen van protest erkent, echter, binnen het toelaatbare en volgens de idealen van de partij. Onze waarneming op sociale media is dat de protestdemonstratie een vreedzaam karakter had, dat sommige momenten werd verpest door negatieve uitlatingen en misdragingen door enkele individuen. Desondanks hoefde de politie gelukkig niet in te grijpen, maar beelden zijn viraal gegaan en er is een smet gelegd op Suriname en op het gedrag van Surinamers in algemene zin.

Wij roepen alle Surinamers op, hier en overal ter wereld om het pad van etnische verdeeldheid te verlaten en dergelijk gedrag achterwege te laten. Laten wij de nadruk leggen op nationale eenheid, op datgene dat ons bindt en samen werken aan de verdere ontwikkeling van de natie Suriname.

Wans ope tata komopo!

NDP Media en Communicatie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG