Visumvrij reizen sinds 2011 mogelijk

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, met een symbolisch eerste exemplaar van het document voor Personen van Surinaamse Afkomst (PSA).
Print Friendly, PDF & Email

Met grote verbazing heb ik kennisgenomen van de uitspraken van de president gedaan op de diaspora-receptie, die aangaf dat alle personen die in Suriname geboren zijn en een vreemde nationaliteit bezitten, visumvrij mogen reizen naar ons land. Dit zal volgens het staatshoofd al mogelijk zijn per 1 oktober 2021.

De exacte woorden van de president luidden als volgt: “Oktober, oktober ….., alle andere personen daar gaan wij een versoepeld beleid hebben. Geen bureaucratie. U reist en sommige categorieën die krijgen de gelegenheid op de airport een toeristenkaart te betalen. In deze categorieën geldt het ook voor echtgenoten, noem maar op. U gaat de bekendmakingen krijgen. En dit geldt niet alleen voor de personen geboren in Suriname en in Nederland verblijven. Hallo diaspora Amerika, hallo diaspora daar in Frankrijk………”

Bij het beluisteren van het interview rees bij mij de vraag hoe het kan dat ons staatshoofd niet op de hoogte is van eerder genomen beleidsmaatregelen door de regering-Bouterse met betrekking tot de diaspora. De kranten stonden er vol van. Op 19 november 2011 publiceerde Starnieuws: “Toeristenkaart gaat per 25 november in”.

De toenmalige president had op 29 september 2011 de toezegging gedaan dat per 25 november (Srefidensi) dat jaar, de toeristenkaart zou worden ingevoerd. Het toenmalige staatshoofd heeft woord gehouden en op 25 november 2011 vond de lancering plaats.

Om zaken verder te vergemakkelijken voor onder andere de Surinamers in diaspora heeft de toenmalige regering de mogelijkheid gecreëerd om via VFS Global de e-toeristenkaart aan te vragen. Kortom, visumvrij reizen naar ons land, waarbij alle personen van Surinaamse origine op basis van een toeristenkaart het land mogen binnenkomen, is sinds 25 november 2011 een feit.

De digitalisering vloeit voort uit een evaluatie uitgevoerd onder de diaspora, die aangaven behoefte te hebben aan digitale aanvraagmogelijkheden. De beelden van lange rijen bij de balie van het consulaat van Suriname op Schiphol zitten nog vers in ons geheugen. Een andere beweegreden voor het digitaliseren ligt is de hoge kosten voor de staat Suriname verbonden aan de verkoop van toeristenkaart op Schiphol.

PSA
Op 21 januari 2014 heeft De Nationale Assemblee goedgekeurd, de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA)

Het is toen reeds noodzakelijk gebleken dat 37 jaar na de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, om de relatie tussen de staat Suriname en Personen van Surinaamse Afkomst een wettelijke basis te geven. Alle personen met een actieve PSA-status mogen vijf jaar lang visumvrij reizen naar Suriname. Ik raad hierbij eenieder aan en in het bijzonder de mensen in diaspora om die wet door te nemen. Intussen zijn er meer dan 13.500 PSA-documenten verstrekt.

Desinformatie
In eerste instantie heb ik mijzelf uit ongeloof, willen aanpraten dat de president niet goed geïnformeerd is over de beleidsmaatregelen en wettelijke bepalingen die in 2011 en 2014 door regering-Bouterse en De Nationale Assemblee zijn genomen met betrekking tot de mensen in diaspora.

Echter kom ik niet af van de indruk dat het staatshoofd een onzuivere indruk heeft willen achterlaten bij de mensen in diaspora alsof de mogelijkheid van het visumvrij reizen een door zijn regering geïntroduceerde beleidsmaatregel zal zijn. Deze indruk is niet juist en een natrap naar de ambtenaren en beleidsmakers in het vorige kabinet die in belang van de verdere ontwikkeling van Suriname een duidelijke strategie hebben neergezet.

De enige nieuwe dimensie die de president wenst te geven aan de reeds in 2011 geïntroduceerde beleidsmaatregel is dat de geldigheidsduur van een zakenvisum wordt verruimd van één jaar naar vijf jaar, alhoewel men met een actieve PSA-kaart al voor vijf jaar visumvrij kan reizen naar Suriname. De analyse en onderbouwing van deze verruiming naar vijf jaar zie ik gaarne tegemoet.

Ex-ambassadeur mr. Ebu Jones
Lid van De Nationale Assemblée

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG