NDP feliciteert de totale agrarische sector

Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Om agrariërs de minimale waardering te geven die ze verdienen voor hun harde inzet, om hun medemens dagelijks te voorzien van voedsel, wordt al sinds enkele jaren, op 8 oktober, de Dag der Agrariërs herdacht, in enkele landen van onze regio. Onder andere in Guatemala is die dag uitgeroepen tot een nationale herdenkingsdag voor de agrariërs.

Als één van de hoogtepunten, van de achter ons liggende periode kan worden aangemerkt, de organisatie van de Caribbean Week of Agriculture (CWA) in het jaar 2014, waarbij Suriname als gastland optrad en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), toen een belangrijke rol had bij de organisatie en uitvoering van de agrarische beurs.

Hiermee is Suriname verder positief belicht geworden naar de regio toe, op agrarisch gebied. Op die CWA-beurs is de Dag der Agrariërs officieel in Suriname geproclameerd. Jaarlijks wordt dus nu ook sinds 2014 deze bijzondere dag herdacht.

Met de huidige nationale- en internationale ontwikkelingen is de agrarische sector continu onderhevig aan uitdagingen. In dit verband mogen we onder andere denken aan de COVID-19-pandemie die ervoor heeft gezorgd dat de productie van voedsel schaarser is geworden. De klimatologische veranderingen die ervoor hebben gezorgd dat aanplanten en gewassen verloren zijn gegaan en de zware regens van de afgelopen maanden die voor enorme schade en verlies hebben gezorgd.

Een andere uitdaging die ook genoemd kan worden zijn de beperkingen die zijn opgeworpen bij de export van verschillende soorten groenten vanuit Suriname naar de EU-landen.

Bovengenoemde uitdagingen zijn slechts enkelen uit de rij, maar hebben desondanks onze agrariërs niet kunnen weerhouden om voedsel te blijven produceren voor de samenleving.

Onze hardwerkende landbouwers verdienen tenminste een dag waarop er extra nadruk wordt gelegd op de noeste arbeid en omstandigheden waaronder zij hun bijdrage blijven leveren aan ons geliefd land Suriname. De oproep die hierbij gedaan wordt is dat de regering serieus omgaat met het belang van de agrariërs.

Om alvast een goed gebaar te maken zou de dag van 8 oktober uitgeroepen kunnen worden tot een jaarlijkse terugkerende nationale herdenkingsdag der agrariërs.
Goed beleid van onder andere financiële-, technologische en innovatieve investeringen hebben een goede basis gelegd voor de agrarische sector.

Met de nieuwe technologieën heden ten dage, staat de weg open om ook de verwerkingsindustrie verder te ontwikkelen. De agrarische sector zal verder versterkt moeten worden, de voorwaarden scherper geformuleerd en de toegang tot fondsen moet worden vergemakkelijkt. Een sector die door generaties na ons, verder in stand gehouden dient te worden. Zoals vaker wordt aangehaald zullen de natuurlijke hulpbronnen uiteindelijk opraken, maar een sterke en duurzame agrarische sector, heeft zeker kans van overleven.

Onder de vorige regering is deze sector altijd een beleidsspeerpunt geweest. Zo heeft de toenmalige regering er altijd voor gezorgd dat fondsen konden worden aangetrokken, om de agrarische ontwikkeling, duurzaam te stimuleren. Daardoor kon zij de basis verbreden om Suriname tot de voedselschuur van het Caribisch gebied te kunnen maken.

Middels deze worden de felicitaties uitgebracht aan onze hardwerkende agrariërs en laten we gezamenlijk op 8 oktober een bezinningsvolle dag hebben waarin de agrariërs centraal moeten staan.

NDP Media en Communicatie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG