Meer betrokkenheid van dc’s bij verkeersveiligheid

Helmut Gezius. Beeld: YouTube
Print Friendly, PDF & Email

Het district Wanica kent na Paramaribo het hoogste aantal verkeersdoden als we uitgaan van 2009, het jaar met het hoogste aantal verkeersdoden ooit. Het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) onderschrijft daarom de terechte bezorgdheid van de districtscommissaris (dc) van Wanica-Noordwest, Suraksha Sital-Hirasingh, over de vele aanrijdingen die plaatsvinden in het ressort Leiding (Suriname Herald, 20-11-2021), daargelaten het incidentele karakter waarmee ook districtscommissarissen hun bezorgdheid uiten met betrekking tot de verkeersonveiligheid in hun ressort of district. Dit is wat het KSV juist zorgen baart.

De verkeersvrijwilligersorganisatie heeft sinds de instelling van de Verkeersveiligheidsmaand (VVM) geen structurele actieve participatie gezien van dc’s tijdens de VVM. De ex-dc’s Mike Nerkust (Paramaribo) en Adjaikoemar Kali van Commewijne hebben graag hun ondersteuning gegeven aan verkeersactiviteiten in de VVM als en toen zij daartoe benaderd werden.

Ruim voor aankondiging van de VVM-2021 heeft het KSV een actieplan verzonden naar de huidige deken van de dc’s, dat is ontwikkeld door een groep studenten van de studierichting Public Administration (AdeKUS). Daarin zijn verkeerscontroles en bewustwordingsactiviteiten voorgesteld die in samenwerking met het KPS en het Burgerinformatiecentrum van de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne, Nickerie en Para kunnen worden uitgevoerd.

“Drukke” werkzaamheden hebben kennelijk de deken ervan weerhouden daadwerkelijk invulling te geven aan het concrete voorstel dat aan hem is gepresenteerd. Het KSV staat nog steeds klaar om daarbij te ondersteunen, nu een van zijn dc’s aan de bel heeft getrokken.

Ook wil zij met de dc van Wanica van gedachten wisselen over manieren om veilig verkeersgedrag in haar district te bevorderen; manieren die niet alleen financieel haalbaar zijn, want verkeersveiligheid, moet de dc weten, kost niet alleen geld, maar ook COMMITMENT.

Helmut Gezius
Voorzitter KSV

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG