COVID en apartheid

Print Friendly, PDF & Email

Dat COVID-19 wereldwijd zoveel invloed zou hebben op de mens heeft niemand kunnen voorspellen. Over de afgelopen drieëntwintig maanden is het woord 'COVID' het meest gebezigde woord. De hele wereld draait rond dit microscopisch klein organisme, dat de mensheid teistert en zoals de zaken ervoor staan nog lang niet zal stoppen. De vijfde golf wordt verwacht en elke dag weer leven wij in angst. COVID-19 heeft ons meer dan ooit geconfronteerd met de betrekkelijkheid van het leven. ‘Hard en genadeloos’, zonder aanzien des persoons kiest het virus haar slachtoffers.

Niet-gevaccineerden, maar ook gevaccineerden kunnen na besmetting bezwijken. De kwaliteit van het leven heeft een flinke deuk gehad en de maatschappelijke schade is niet te overzien. Er worden eindeloze discussies gevoerd over het ‘hoe’ en ‘waarom’, terwijl de dodenteller niet meer interessant voor ons blijkt te zijn. Een ding staat vast, 'COVID is on the move'. Woorden als: apartheid, segregatie, discriminatie, haatzaaierij en vaccinatiedwang zijn aan de orde van de dag. Protestdemonstraties wereldwijd stellen vast, dat de wereldorde ernstig verstoord is. De mensheid raakt langzaam, maar zeker in paniek en wij hollen als een op hol geslagen horde alle kanten op.

Het blijkt dat dit virus goed heeft ingespeeld op het menselijk gedrag. Eenieder kijkt in zijn eigen ratio naar een uitweg. Wij vertrouwen elkaar niet meer. Niemand wil doodgaan en om de dood te omzeilen worden er keuzes gemaakt. De één kiest voor het vaccineren, omdat het in hun overtuiging de enige remedie is, terwijl de ander in het vaccin juist een dreiging ziet. Er ontstaan dus partijen en de spanning loopt steeds hoger op en precies hier komt het fenomeen 'apartheid' van beide kanten goed tot uitdrukking. De betichtiging van asociaal gedrag en keuze dwang worden naar mekaar geslingerd en de kloof tussen mensen onderling wordt steeds groter. Beste vrienden worden grootste vijanden. Verschil van mening binnen gezinssamenstellingen leidt tot huisvredebreuk.

In sommige landen, zoals ons buurland Brazilië worden er heftige protestdemonstraties gehouden tegen de regering, omdat men vindt dat er te weinig maatregelen zijn getroffen om het volk te beschermen en in andere landen, zoals in Suriname worden er protestdemonstraties gehouden, vanwege te strakke maatregelen van overheidswege. De mensheid is duidelijk de kluts kwijt. En terwijl wij mekaar in de haren vliegen is dit klein (onzichtbaar) virus in opmars. Eensgezind, zonder apartheid, zonder discriminatie, zonder dwang en zonder haatzaaierij zal dit virus nog miljoenen slachtoffers maken. Hopelijk zullen onze geliefden niet tot deze slachtoffers behoren.

Kunnen wij als mensen geen voorbeeld nemen aan het virus, omdat alleen een goede eenheid de mensheid een kans zal bieden deze veldslag te overleven. Als alle neuzen in één richting zijn, ongeacht jouw vaccinatiestatus en wij mekaar niet meer zien als tegenstanders, hebben wij misschien een kans de strijd te winnen.

De gevaccineerden zullen elk in hun keus en overtuiging alle respect en eerbied moeten opbrengen voor de niet-gevaccineerden. De niet-gevaccineerden zullen evenzeer begrip moeten opbrengen voor de standpunten van de gevaccineerden. Patstellingen en tegenstrijdigheden moeten op basis van goede zeden en gewoonten worden door gecommuniceerd om te komen tot aanvaardbare oplossingen. Wij moeten onszelf niet maken tot vijanden van mekaar. Het COVID-19-virus is onze gemeenschappelijke vijand en draagt de schuld van alles. Dit virus heeft ook zijn intrede gedaan om te blijven. Weemoedig zullen wij moeten erkennen, met de benadering van: COVID-adaptatie, COVID-integratie en COVID-acceptatie te leren leven.

Ik wil waarschuwen voor een derde groep van mensen. Dit is de soort van mensen, die opportunistisch zijn en misbruik maken van de ontstane situatie. Deze personen hebben het belang populairder te worden dan zij al zijn; meer macht te verkrijgen dan zij al hebben en meer geld te verdienen dan zij reeds vergaard hebben. Deze onruststokers zullen door de gemeenschap moeten worden ontmaskerd, waardoor de broodnodige eensgezindheid zich weder zal voltrekken.

Onrustzaaiers, valse profeten en sensatiezoekers hebben wij in deze strijd niet nodig. Aan beide kanten wordt er door deze mensen met gasoline gestrooid om daarna vroom plaats te nemen op de tribune. Het moet ons niet verwonderen als er straks een politieke partij wordt opgericht van de niet of wel gevaccineerden. Heel wat van deze kwaadwilligen, die stiekem gevaccineerd zijn, huppelen vrij en blij tussen de niet-gevaccineerden om dan te vertellen, hoe slecht het vaccin is. Deze boosdoeners verschuilen zich nu achter de norm van ‘vaccinatiedwang’ c.q. ‘vaccinatieplicht’.

De enige norm, die moet gelden is dat vaccineren evenals niet vaccineren, een vrije keuze moet blijven. Voor mij als gevaccineerde en ‘COVID survivor’ is de toekomst koffiedik kijken voor wat de gevolgen kunnen zijn van het middel, dat ik als vaccin ingespoten kreeg. Echter deed ik deze bewuste keus, omdat ik het risico niet wilde nemen, om zoals vele andere het loodje te leggen. Het leven is mij te dierbaar. Alle niet-gevaccineerden blijven mijn brada’s met alle respect en lobi voor hun keus. Moge God ons allen behoede voor dit kind van de duivel genaamd ‘COVID-19.’

Omar T.

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG