Ingezonden

Als inleiding mogen dienen de volgende opmerkingen: de schaduwzijde van de communicatie is liegen. Het is jammer te moeten constateren, dat onze huidige regeringsautoriteiten (VHP+) zich bedienen van informatie, die in schril contrast staat met…

Als gevolg van de zware economische crisis van de afgelopen vijf jaar is veel druk komen te staan op de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en vakorganisaties. Het onderhandelingsorgaan van de overheid heeft onlangs een akkoord bereikt…

Dat de gezondheidszorg van Surinamers wordt verwaarloosd door hun politici is een feit. Je merkt het onder andere aan de besturing op topniveau en de bejegening van patiënten en verpleegkundigen en natuurlijk aan de gezondheidsuitkomsten.…

Vandaag 8 maart, herdenken wij Internationale Vrouwendag. Op deze bijzondere dag zetten we ons in voor het bereiken van een wereld waarin elke vrouw en elk meisje moet genieten van alle rechten en vrijheden die…

Het is vandaag de Internationale Dag van de Vrouw. Een dag waarop wereldwijd vele vrouwen uit onmacht met de handen in het haar zitten. De macht is vaak in handen van de man die vaak…

Suriname heeft een pad van herstel, stabilisatie en groei uitgezet. Als we wachten op de perfecte tijden en omstandigheden, zijn wij gedoemd de boot te missen. Binnen Caricom is dit terdege begrepen. In plaats dat…

De oranjepartij heeft met teleurstelling en grote verbazing kennisgenomen van de uitspattingen uit het paarse kamp. Samen met onze partners plaatsen wij in eenheid onze schouders onder het werk van stabilisatie. Dit kunnen wij na…

De protestmanifestatie van de NDP in Ocer, een goede opkomst. Ik moest een beetje van mijn tijd besteden om naar ‘baas’ te luisteren. Ik ben in de ban van de politiek dus ik verwachtte een…