Ingezonden

De afgelopen maanden hebben we waargenomen hoe de Surinaamse samenleving gebukt gaat onder de verscheidene prijsopdrijvingen. De speculaties die hiermee gepaard gaan als gevolg van de verhoogde wisselkoers drukken de grotere groep minderdraagkrachtigen dieper in…

Sociaaleconomische ontwikkeling is niet het gevolg van een toevallige en kortstondige omstandigheid, maar van een bij voortduring ingezette aanhoudende langdurige inspanning over vele generaties. Zulks impliceert continuïteit van economisch beleid. En continuïteit van beleid is…

Politiek Suriname volg ik al een aantal jaar zeer kritisch. Zo heb ik onder andere Chan Santokhi heel lang gevolgd. Eerst in zijn rol als minister van Justitie en Politie, daarna als voorzitter van de…

Laten we beginnen met een begripsomschrijving. Onder massamedia wordt verstaan alle middelen die heel veel mensen bereiken, bijvoorbeeld televisie, radio, internet, kranten en tijdschriften, waarmee informatie wordt verspreid. Massamedia vervullen functies in de samenleving onder…

De onbeheersbare koersfluctuaties, de verhoging op de governmenttake en daarmede de brandstofprijzen zorgen ervoor dat het leven in Suriname maandelijks, wekelijks en voor velen dagelijks duurder wordt. Uit cijfers van het Algemeen Bureau voor de…

Een veel gehoord adagium van de huidige president is, dat de door de vorige regering uitgeholde instituten versterkt dienen te worden. Volgens hem een voorwaarde om de ontwikkeling van het land op spoor te brengen.…

Dat klinkt als een kinderspelletje en dat is het ook, maar met een harde kern van waarheid. Iedereen heeft namelijk unieke zienswijzen of percepties, die bepalen hoe de werkelijkheid wordt beleefd en daardoor attitudes en…

Suriname maakte op 25 mei 2020 de keus voor modern leiderschap. De politieke ontstaansgeschiedenis van de NDP herbergde in zich onderdrukking en onderwerping van ons volk aan een groep mensen die de macht grepen. Deze…