Peiling

De regering en De Nationale Assemblee (DNA) zijn op dit moment in een voorbereidende fase om de Kiesregeling aan te passen. Echter worden de discussies over een wijziging van ons kiesstelsel alleen op het niveau…

In Suriname kiezen we elke vijf jaar een parlement. Daarna kiest de volksvertegenwoordiging de president en vicepresident. De burger heeft hier geen invloed op, terwijl onze president veel macht heeft en middels beleid zijn stempel…