Minister Van Dijk-Silos geeft sneer aan rechterlijke macht

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie in gesprek met journalisten. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft in een vurig betoog het vonnis van de krijgsraad van 9 juni 2016 in het 8 Decemberstrafproces, met de grond gelijk gemaakt. Van Dijk-Silos had geen goed woord voor de rechters van de krijgsraad die volgens haar zijn boekje te buiten was gegaan en daarmee de grondwet had geschonden. Het machtsevenwicht tussen de uitvoerende-, wetgevende- en rechterlijke macht was volgens haar in het geding.

Tijdens een lange persconferentie afgelopen vrijdag ging de minister in op de resolutie van president Desi Bouterse. Overigens was de president zelf niet aanwezig wegens andere dringende zaken zoals de hoge energietarieven die het volk moet betalen. Van Dijk-Silos probeerde hiermee de indruk te wekken dat de president wel belangrijkere dingen te doen had, dan het houden van een persconferentie, die notabene hijzelf had aangekondigd. Wat nu verwarrend is, is dat de president praat in termen van een constitutionele crisis en later de staatsveiligheid die in gevaar is, maar dat hij dit blijkbaar niet de hoogste prioriteit geeft, omdat hij andere zaken belangrijker vindt en de grootste afwezige was op zijn eigen persconferentie.

Prerogatief president
De vraag kan nu gesteld worden of er dan echt sprake is van het in gevaar zijn van de staatsveiligheid, want als dat inderdaad zo is, dan diende de president in hoogsteigen persoon op de persconferentie aanwezig te zijn. Immers, zaken als staatsveiligheid zijn het prerogatief van de president die ingevolge onze grondwet regeringsleider, staatshoofd en opperbevelhebber is. Hij is de executieve die moet waken over zaken als staatsveiligheid. Ook zou hij in zijn hoedanigheid als president de Veiligheidsraad bijeen moeten roepen. Maar als deze procedure niet wordt gevolgd, dan vragen wij ons af hoe de staatsveiligheid in het geding is.

En dit was nu eigenlijk waarvoor die persconferentie diende, namelijk het volk informeren over de in gevaar zijnde staatsveiligheid. Dat was ook de bedoeling van een comité-generaal in De Nationale Assemblée om de volksvertegenwoordiging uit te leggen waarom de president vond dat de staatsveiligheid in gevaar was. In feite was een comité-generaal niet nodig, daar de resolutie van de president na de vergadering openbaar werd gemaakt en zijn minister van Justitie en Politie op de resolutie uitvoerig inging op een persconferentie.

De manier hoe minister Van Dijk-Silos zaken naar voren heeft gebracht, getuigt niet van veel respect voor de rechterlijke macht. Openlijk besprak ze vonnissen van de rechterlijke macht en zij had zelfs ook kritiek op de zaak die Oemar Chiragally en City Entertainment tegen de Staat had aangespannen. De EBS werd veroordeeld om binnen 24 uur de stroomvoorziening van City Entertainment open te stellen. Haar misnoegen over dit vonnis schoof de minister niet onder stoelen of banken.

Machtenscheiding
Ook ontbrak het haar aan kennis over het staatsrecht. Ze gaf aan wetten te zullen maken om de verhouding tussen de drie machten (uitvoerende-, wetgevende- en rechterlijke macht), te verduidelijken. Een vreemde opmerking voor een minister die op de persconferentie zei dat ze een vrij goede jurist is. De regels van de trias politica-gedachte zijn zeer duidelijk. De trias politica wordt al eeuwen gehanteerd in alle democratische landen. De basisgedachte is dat er een machtenscheiding is, maar er moet ook een evenwicht zijn tussen de drie machten. Een vonnis van de rechter dient te worden gerespecteerd en te worden uitgevoerd. Zeker door de andere twee machten. Als men het niet eens is met een vonnis van de rechter, kan men in hoger beroep gaan of soms zelfs naar een internationaal gerechtshof. Zo werkt dat.

Dat minister Van Dijk-Silos tijdens de persconferentie zo fel van leer trok tegen de rechterlijke macht, is zeer onbegrijpelijk en kan zelfs gezien worden als een sneer aan deze macht. De persconferentie leek wel een boodschap te zijn voor de drie vrouwelijke rechters van de krijgsraad. Op deze drie vrouwen en zeker de krijgsraadspresident rust nu de zware taak om op 5 augustus 2016 duidelijk te maken wat er met het 8 Decemberstrafproces gaat gebeuren: tot nader orde verdagen, stopzetten of misschien zelfs voor altijd beëindigen.

VANDAAG