Buitenlands beleid Bouterse: succesvol of niet?

Bouterse en Lavrov in een tête-à-tête op het presidentieel paleis. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Het is duidelijk dat Suriname sinds het aantreden in 2010 van president Desi Bouterse, een nieuwe weg is ingeslagen als het gaat om het buitenlandse beleid van de Republiek Suriname. In zijn inauguratietoespraak maakte de toen nieuwbakken president reeds duidelijk dat Suriname af zou stappen van de traditionele diplomatieke betrekkingen met Nederland. De weigering van de Nederlandse regering om de toen gekozen president Bouterse te feliciteren, zoals internationaal gebruikelijk is, zou de betrekkingen tussen de twee landen geen goeds hebben gedaan.

Bouterse kondigde in 2010 kort na zijn verkiezing tot president, een ambassade aan in Parijs die als nieuwe poort naar Europa moest fungeren. Verder ging de focus van het buitenlandse beleid van Europa naar andere delen in de wereld. Zo werden er diplomatieke betrekkingen met landen in Afrika en Azië aangehaald. In 2012 ondertekenden Suriname en Equatoriaal-Guinea een verklaring voor het aanknopen van diplomatieke betrekkingen.

De diplomatieke betrekkingen werden aangehaald met landen als Turkije, Rusland, Marokko, Cuba, Venezuela, Bolivia, Brazilië, China en India. Het verbreden van de scope en het zoeken naar nieuwe partnerschappen in de wereld, is zeker toe te juichen. Maar de president moet ook de balans opmaken van wat deze nieuwe partnerschappen het land opleveren. Over Equatoriaal-Guinea horen we bijvoorbeeld nauwelijks nog iets. Wat hebben de diplomatieke betrekkingen met Equatoriaal-Guinea ons land tot nog toe opgeleverd?

Bouterse was vorig jaar op staatsbezoek in Brazilië. De rode loper werd voor hem uitgerold en hij werd met alle egards ontvangen door de Braziliaanse president, Michel Temer. Tijdens de ontmoeting met Temer is onder andere gesproken over de samenwerking op het gebied van veiligheid, defensie en handel. Wat is hiervan gerealiseerd of in voorbereiding?

De president van India was vorig jaar op staatsbezoek in Suriname. Er werd toen een aantal overeenkomsten ondertekend. President Bouterse zei dat het bezoek van de Indiase president een win-winsituatie voor beide landen is. Is dit al merkbaar voor ons land? Welke zaken zijn al gerealiseerd?

President Evo Morales van Bolivia kwam voor een eendaags bezoek naar ons land. Ook toen is er een aantal overeenkomsten gesloten. De tijd zal uitwijzen wat Bolivia voor Suriname zal betekenen.

Dit weekend was de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, in ons land. Bouterse noemde dit een historisch bezoek. Er wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking op het gebied van onderwijs. Er komen meer studiebeurzen voor Surinaamse studenten om op Russische universiteiten te kunnen studeren en trainingen voor Surinaamse diplomaten. Ook hier zal de tijd moeten uitwijzen wat van al deze toezeggingen en overeenkomsten terecht zal komen.

We moeten onze positie binnen de Caricom versterken. De Caricom met een inwonertal van meer dan 18 miljoen, is een potentiële markt voor Suriname. Er is in de Caricom veel behoefte aan landbouwproducten. Daarom moet onze landbouw ook exportgericht zijn. De regering moet hier de nodige incentives geven. Ook de relaties met de Verenigde Staten en Europa, in het bijzonder met Nederland, moeten geconsolideerd worden.

In Nederland woont een groot deel van de Surinamers. We spreken dezelfde taal en er is veel intermenselijk contact tussen de twee landen. De belangen van land en volk dienen plaats te maken voor de persoonlijke animositeit van de president. Het buitenlandse beleid dient ten goede te komen van het land. Daar moeten burgers op kunnen vertrouwen.

De successen in het buitenlandse beleid van de president zijn nog niet merkbaar voor de Surinaamse natie. Behalve het sluiten van overeenkomsten met buitenlandse mogendheden, dien je als land ook intern alles in place te hebben, anders kan dat ook weer nadelig werken op de hulp die je van buiten krijgt. Of het buitenlandse beleid succesvol is of niet, hangt af van het beleid dat in eigen land gevoerd zal worden. Succesvol is in elk geval wel dat de Surinaamse regering haar scope heeft verbreed door met meerdere landen betrekkingen aan te gaan. Echter, het is ook van belang dat je met bonafide landen relaties aangaat.

VANDAAG