Het land ontwikkel je niet met voedselpakketten

Verkoop voedselpakketten in De Olifant. Beeld: VHP Mediacommissie
Print Friendly, PDF & Email

De huidige regering had als toenmalige oppositie zoveel kritiek op de regering-Bouterse, toen die voedselpakketten distribueerde aan het volk. Het is onbegrijpelijk dat we na 46 jaar nog steeds niet in staat zijn om in plaats van voedselpakketten voor ontwikkeling te zorgen in ons land. Het blijkt steeds weer dat regeringen voor pakketten kiezen en niet voor duurzame ontwikkeling. Dit is minachting van het volk en respectloos.

Regeringspartij VHP had van 1 tot en met 3 april een Bigi Bombari Sale waarbij burgers in partijcentrum De Olifant voor SRD 160 pakketten met veertien basisgoederen konden kopen. Wie voor zo’n pakket in aanmerking wilde komen moest zich eerst registreren. Er is nogal wat kritiek geweest op de verkoop van voedselpakketten vanuit de partij van president Chan Santokhi. Toen de vorige regering aan de macht was, werd die ervan verweten het volk zoet te houden met pakketten. Dezelfde Santokhi, toen in de oppositie, doet precies hetzelfde.

Het lijkt er ook op dat de president en vicepresident Ronnie Brunswijk elkaar beconcurreren in eenzelfde regering. Robinhood Brunswijk heeft duidelijk laten weten dat hij geen levensmiddelenpakketten verkoopt, maar die gratis weggeeft aan armen. Op twee locaties in het centrum van Paramaribo heeft hij een tiental pakketten verdeeld. Hij heeft ook gezegd dat de economische situatie in het land hem verplicht om, om te kijken naar mensen in nood.

Het zou veel beter zijn als de president en vicepresident, die behoren tot de leiders van de regering, het goede voorbeeld zouden geven en elkaar niet zo openlijk zouden beconcurreren. Het heeft er ook veel van dat beide partijvoorzitters al bezig zijn met de propaganda voor de verkiezingen van 2025. Er moet geen politiek bedreven worden met de nood van de gemeenschap, want die heeft het al moeilijk genoeg.

Waar is het beleid van de president die vóór de verkiezingen gouden bergen beloofde en ervoor zou zorgen dat hij het zou gaan regelen voor het volk? Niks van de vorige regering was goed. Hij zou het volk uit de blubber halen en er zou beleid komen dat Suriname vooruit zou brengen en het volk zou daar natuurlijk de vruchten van plukken. In plaats hiervan moeten grote delen van het volk, net als tijdens vorige regeringen, de hand ophouden en bedelen om zo enigszins de dagelijkse noden te ledigen. En dit terwijl politici in ons land in alle weelde leven en zich alle luxe kunnen veroorloven.

Het is niet de taak van de overheid om voedselpakketten uit te delen dan wel te verkopen tegen lagere prijzen. De overheid moet haar Economische Controledienst op pad sturen om de handel aan te pakken. Ook dient de overheid ervoor te zorgen dat er beleid wordt ontwikkeld om de productie te stimuleren zodat de export en uiteindelijk onze verdiencapaciteit omhoog kan. Wat de VHP, ABOP en PL doen om voedselpakketten te verdelen c.q. tegen een lagere prijs te verkopen, brengen ouma en nani niet naar Cayenne, laat staan naar Parijs.

Het land ontwikkel je niet met voedselpakketten. Armoede bestrijd je niet met voedselpakketten. Geef het volk geen vis, maar geef het volk een hengel zodat ze zelf de vis kan vangen, zou Surinames grote zoon wijlen Jagernath Lachmon hebben gezegd.

VANDAAG