Geslaagd sporttoernooi Politie Sportcentrale

De Politie Sportcentrale heeft in verband met haar 85-jarig bestaan op zaterdag 1 oktober een sporttoernooi georganiseerd.

Als voorloper daarop werden er op zaterdag 24 en zondag 25 september wedstrijden gespeeld. Ook niet-politiepersoneel heeft geparticipeerd aan dit toernooi. Bij de sporttak basketbal is op de 1e plaats geëindigd een gemengd team van de Speciale Diensten en de Structuur Korpschef. De tweede plaats is ingenomen door de medewerkers van regio Paramaribo, terwijl Bestrijding Zware Criminaliteit de 3e plaats innam.

Het gastteam BAZOKA heeft bij het onderdeel volleybal de 1e plaats in de wacht gesleept. De 2e plaats is door regio Paramaribo ingenomen en de 3e plaats door regio West.

Twee slagbalteams kwamen tegenover elkaar uit. Het slagbalteam ‘Innovate’ heeft de 1e plaats behaald.

De 1e plaats van de damwedstrijd is in de wacht gesleept door de gastspeler Riaaz Salerbaks. Op de tweede plaats eindigde Duncan Marcet.

De Politie Sportcentrale is opgericht op 1 oktober 1931 met als doel het sportgebeuren binnen de politieorganisatie te stimuleren en middels sport de saamhorigheid onder de leden te bevorderen.

VANDAAG