Sportdirecteur Touw Ngie Tjouw bezoekt KNVB Campus

Sportdirercteur Gordon Touw Ngie Tjouw wordt welkom geheten door Johan van Geijn. Foto: Sportzaken KNVB
Print Friendly, PDF & Email

De waarnemend directeur van Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, heeft op uitnodiging van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) een kennismakingsbezoek gebracht aan de campus van de KNVB in Zeist, Nederland. Dit bezoek was bedoeld om formeel kennis te maken met de nieuwe Surinaamse sportdirecteur en verdere samenwerking met Sportzaken voort te zetten in overeenstemming met het nieuwe sportbeleid en de mogelijkheden die de KNVB biedt.

De KNVB heeft in de afgelopen periode in opdracht van de Surinaamse overheid in totaal 28 kunstgrasvelden geplaatst in verschillende buurten waar er ook ‘world coaches’-trainingen verzorgd zijn. Het derde traject werd stopgezet vóór de verkiezingen, maar bij wisseling van de wacht heeft de directeur dit weer opgepakt. Besloten is dat het traject wordt afgerond volgens de belofte aan en verwachting van de gemeenschap.

Ondertussen zijn er al twee kunstgrasvelden klaar voor de opening, te weten Domburg en Beekhuizen. Verder zullen er nog drie worden geplaatst te Livorno, Drepada en Langu. Het vierde traject zal uitgevoerd worden op basis van het nieuwe ‘Gericht Nationaal Sportbeleid’, waarbij decentralisatie van de sport, sporteducatie en sportinfrastructuur de beoogde doelen zijn.

Zo zal de aandacht en focus van het plaatsen van kunstgrasvelden zijn op het binnenland qua sportinfrastructuur. De districtscommissaris per regio zal een ondersteunende rol dienen te vervullen. Verder is de mogelijkheid besproken voor het plaatsen van multifunctionele sportvelden, trimbanen en zwembaden.

De KNVB die zelfs ook verschillende sportvelden en een zwembad op haar campus heeft, zegt in staat te zijn de sportfaciliteiten op te leveren en garant te staan voor de kwaliteit en groot onderhoud voor de komende jaren. Zij heeft al in verschillende landen dergelijke faciliteiten geplaatst en levert ook een kennisbijdrage aan het mogelijk bouwen van een 25 meter of 50 meter zwembad op Bonaire dit jaar.

Directeur Touw Ngie Tjouw toonde zich zeer dankbaar voor de uitnodiging, het informatief en constructief gesprek en de bijdrage die de KNVB de afgelopen periode heeft geleverd op sportgebied en sociaal maatschappelijk vlak in Suriname. Als blijk van waardering hebben Johan Van Geijn, specialist International CSR Partnerships en World Coaches en Gerrit Sahertian, coördinator Internationale Projecten, van de directeur Sportzaken een certificaat van waardering ontvangen voor hun ondersteuning, bijdrage, geloof en vertrouwen in de sport van Suriname.

Na de vergadering kreeg de sportdirecteur een rondleiding op de campus. Hij toonde zich onder de indruk. “Het is mooi om het hart van het Nederlandse voetbal te mogen zien en bij de geschiedenis daarvan ook de namen van de Oranje-spelers van Surinaamse afkomst te lezen op enkele beelden,” zei Touw Ngie Tjouw.

VANDAAG