Peneux promoot eensgezindheid tijdens World Teachers Day

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Foto: NII
Print Friendly, PDF & Email

Wereldwijd wordt vandaag World Teachers Day herdacht. De belangrijke rol die leerkrachten vervullen in de hedendaagse samenleving staat hierbij centraal. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moedigt tijdens deze jaarlijkse herdenking eensgezindheid onder alle leerkrachten, aan.

Zijn gedachten gaan vooral uit naar de onderwijzers uit de landen die in de afgelopen maanden zijn getroffen door de orkanen. “Ze hebben eerder of zeer recent na de hevige stormen in tenten, garages, onveilige gebouwen met lekkende daken moeten werken zonder electriciteit, water, transport en gezonde voeding,” mijmert de bewindsman.

Hij onderkent dat Surinaamse leerkrachten ook onder dergelijke omstandigheden hebben moeten werken tijdens en na de verscheidene overstromingen in het binnenland. Zij begrijpen dus goed de moeilijke omstandigheden waaronder ondermeer hun Caribische collega’s nu nog werken. De Surinaamse onderwijzers in het binnenland geven volgens hem het goede voorbeeld en bewijzen hun serieuze liefde voor de leerlingen. “Het kind staat voor hun centraal. Het zou goed zijn als de Surinaamse leerkrachten al dan niet via hun vakbonden solidariteit blijven betuigen aan hun internationale collega’s en eventueel zelfs steun geven aan degenen die het zeer moeilijk hebben.”

De aandacht van minister Peneux ging bij deze World Teachers Day ook uit naar de verdere professionalisering van de leerkrachten. Dit proces zou onafgebroken moeten continueren, aangezien het een voorwaarde is voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. “Ik wil verder benadrukken dat onderwijs niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de overheid is. Op ouders, goede verdieners in Suriname, het bedrijfsleven, buurtorganisataies, familie’s in het buitenland doe ik een beroep om hoe klein dan ook de leerkracht van de school in je buurt te ondersteunen, op welke wijze dan ook.”

Volgens de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is de World Teachers Day een belangrijk teken van het bewustzijn, het begrip en de waardering die wordt getoond voor de vitale bijdrage die de leraren aan onderwijs en ontwikkeling leveren.

Education International (EI), de wereldwijde federatie die onderwijszers vertegenwoordigt, is van mening dat de Wereld Onderwijsdag internationaal erkend en gevierd moet worden over de hele wereld. Meer dan 100 landen houden de World Teachers Day in acht. De inspanningen van Education International en zijn 401 ledenorganisaties hebben bijgedragen aan deze wijdverbreide erkenning. EI lanceert jaarlijks een publieke bewustmakingscampagne om de bijdragen van het onderwijsberoep te benadrukken.

NII

VANDAAG