Minister Gopal ondersteunt initiatief Green Hope Foundation

Minister Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft samen met de Green Hope Foundation een groenhartboom geplant op het complex van Stinapa. Foto: Sport- en Jeugdzaken

De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft samen met de Green Hope Foundation een groenhartboom geplant op het complex van Stichting Nationale Parken (Stinapa) aan de Letitia Vriesdelaan. Dit vond dinsdag 10 juli plaats. Het doel hiervan is om de duurzame ontwikkelingsdoelen 13, 14 en 15 te helpen realiseren die te maken hebben met het milieu.

Dit initiatief wordt ook ondersteund door het Kabinet van de President afdeling Milieuaangelegenheden, het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, National Institute for Environment and Development in Suriname (Nimos), Stinapa en REDD-Plus. Minister Gopal is ingenomen met het bezoek van de stichting aan Suriname en ondersteunt de initiatieven om de ontwikkelingsdoelen te helpen realiseren.

Ontwikkelingsdoel 13 heeft te maken met het nemen van dringende acties om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. Behoud en duurzaam gebruik maken van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen, luidt doel 14. Doel 15 gaat om het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer van bossen en wouden, bestrijden van woestijnvorming, stoppen en terugdraaien van landdegradatie en een halt toe roepen van het verlies van biodiversiteit.

Stinapa beheert het natuurpark rondom de Paramaribo Zoo, langs de trimbaan en ook binnen in de cultuurtuin. De secretaris, Oemar Jimidar, is dankbaar voor de bijdrage die geleverd is aan de tuin. Hij gaf aan dat er zoveel als mogelijk gedaan wordt om bosbedekking te behouden.

Op 16 november 2017, tijdens de VN-klimaatconferentie COP 23 in Bonn, heeft Suriname als meest bebost land ter wereld een toezegging gedaan om zijn bosbedekking van 93 procent te houden en werd het beroep gedaan op de internationale gemeenschap voor adequate ondersteuning. Mede op grond hiervan heeft Green Hope gemeend om een bezoek te brengen aan Suriname met de algemene doelstelling ondersteuning te geven aan de betrokkenheid van de Surinaamse jeugd bij het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een zes leden tellende delegatie van de Green Hope vertoeft van 3 tot en met 12 juli in Suriname.

Green Hope Foundation is een duurzaamheidsorganisatie voor jongeren die via educatie kinderen en jongeren probeert te betrekken bij het realiseren van duurzame ontwikkeling middels workshops, conferenties en projecten. De stichting wordt geleid door de 18-jarige Kehkashan Basu, winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 2016.

VANDAAG