Vandalen gaan ervandoor met materialen elektrificatieprojecten

Ondergrondse kabels worden opgegraven en doorgeknipt om het koper en aluminium eruit te halen (links). Aan de Martin Luther Kingweg is deze transformator losgemaakt met de bedoelding die mee te nemen (midden). Van de losgesneden AMKAkabel is het koper afgeknipt (rechts). Foto: EBS

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) wordt enorm geteisterd door diefstal van onder meer elektriciteitskabels op elektrificatieprojecten die nog niet zijn opgeleverd. Aan het begin van deze week kwam de EBS tot de ontdekking dat materialen die bestemd waren voor de elektrificatieprojecten die plaatsvinden langs de Martin Luther Kingweg, Afobakkaweg en de verdere elektrificatie van Powakka, zijn meegenomen of beschadigd.

De kabels, die reeds onder spanning zijn gebracht, worden opgegraven en doorgeknipt. Transformatoren worden beschadigd om het koper eruit te halen en ook houten masten worden meegenomen. Naast de koperdraden wordt ook aluminiumdraad meegenomen.

De schade die veroorzaakt wordt, is enorm en het kost het bedrijf niet alleen geld, maar zorgt ook voor enorme vertragingen in het uitvoeren casu quo opleveren van de werkzaamheden. De procedure van bestelling tot levering van materialen neemt veel tijd in beslag. Hierdoor worden de bewoners van deze gebieden gedupeerd. De kapotgerukte kabels die achtergelaten worden en in sommige gevallen nog onder spanning zijn, vormen tevens een groot gevaar voor anderen.

Ook externe nettenbouwbedrijven en andere utiliteitsbedrijven hebben last van diefstal van koper- en aluminiumhoudende materialen. Netten die worden gebouwd door particuliere bedrijven, die overgedragen moeten worden aan de EBS lopen ook vertraging op als gevolg van deze laffe daad. Van een particulier nettenbouwbedrijf dat bezig is met elektrificatiewerkzaamheden is bijna 3 kilometer aan hoogspannings- en laagspanningskabel meegenomen en zijn transformatoren beschadigd achtergelaten.

Het probleem is serieus en vereist een grondig onderzoek van de justitiële autoriteiten. De EBS vraagt zich af wie de opkopers zijn en welke vergunningsvoorwaarden gelden voor de opkoop of export van koper daar Suriname geen koperproducerend land is. Bij het ten verkoop aanbieden van koper zou minstens de herkomst hiervan moeten worden verantwoord.

De EBS heeft daarom de dringende aandacht van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) gevraagd om erop toe te zien dat de controle bij het opkopen en de export van koper wordt verscherpt. Met aangescherpte vergunningsvoorwaarden die vereisen dat de verkoper de herkomst van het koper moet kunnen verantwoorden, moet dit fenomeen beheersbaar gemaakt worden.

Los van het feit dat de schade voor de EBS in duizenden Amerikaanse dollars oploopt, ondervinden de diverse geteisterde elektrificatieprojecten een enorme vertraging. Als gevolg hiervan zullen de werkzaamheden in verband met deze elektrificatieprojecten tijdelijk op een lager pitje worden uitgevoerd, totdat de benodigde materialen weer zijn aangevoerd.

Langs de Afobakkaweg is de AMKAkabel van het laagspanningsnet doorgeknipt en ligt op de grond. Voor mensen die de bermen onderhouden of kinderen die er langslopen vormt dit een groot gevaar (links). Gesmolten isolatiemateriaal van de kabels en draden op een verkavelingsproject, die ter plaatse in brand worden gestoken, waardoor het koper en aluminium gemakkelijker meegenomen kunnen worden (rechts). Foto: EBS

VANDAAG