Bond SLM stelt directie ultimatum; actie niet uitgesloten

Het bestuur van C-47 gisteravond tijdens een ALV met leden van de Bond Personeel bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BPSLM). Foto: Suriname Herald

De Bond Personeel bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BPSLM) geeft de leiding van het bedrijf tot vrijdag 14.00 uur de tijd om de brief voor ontruiming in te trekken. Dit zei bondsvoorzitter Robby Maaijen gisteren tijdens een spoed algemene ledenvergadering van de bond in het gebouw van C-47.

Van de leden heeft de bond mandaat gekregen om van de SLM-directie te eisen dat de brief wordt ingetrokken. De bond heeft eerder deze week een brief van de directie ontvangen waarin zij de mededeling heeft gedaan dat het bestuur van de bond de ruimte waar de vakbondswerkzaamheden worden uitgevoerd, per 1 december niet meer gebruikt mag worden. Als reden geeft de directie op dat er een tekort aan bedrijfsruimte is.

Maaijen liet weten dat de bond deze houding van de directie van de SLM niet zal accepteren. De leden zijn breedvoerig geïnformeerd over de gang van zaken. Vaststaat dat zij de bond onder alle omstandigheden zullen ondersteunen. De bond zal in de loop van de ochtend een schrijven richten aan de directie van de SLM.

Maaijen hield de leden op de ALV voor dat de directie de bond voor vrijdag om 14.00 uur had uitgenodigd voor een onderhoud. Zijn eis is dat de directie eerst de brief voor ontruiming moet intrekken alvorens er gesproken kan worden. Wat vaststaat is dat de bond niet van plan is om de ruimte te ontruimen mits te politie hem eruit wil zetten.

Robby Berenstein, voorzitter C-47, zei dat de ruimte waar de bond gevestigd is niet zomaar tot stand is gekomen. Er is in de afgelopen jaren veel strijd voor het bedrijf geleverd vanuit die plek. Hij vroeg zich af wat de huidige leiding heeft aangedreven om zulke verregaande besluiten te nemen.

VANDAAG