RO-minister Dikan weerspreekt aantijgingen VIDS-voorzitter

Minister Edgar Dikan (RO). Foto: Suriname Herald

De minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan, zegt in gesprek met Suriname Herald verbaasd te zijn over de manier hoe de VIDS-voorzitter het ministerie via de media bespreekt. In een eerder interview met Suriname Herald heeft de voorzitter van de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Theo Jubitana, de centrale overheid met name RO verweten van inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de inheemsen. Minister Dikan weerspreekt de aantijgingen.

Naar zeggen van Jubitana ontneemt het ministerie de inheemsen de vrijheid die zij hebben om hun eigen bestuursvorm te bepalen alsook de inrichting daarvan.

Dikan legt uit dat de houding van de VIDS-voorzitter hem bevreemdt, omdat de VIDS en het ministerie een goede verstandhouding hebben.
De bewindsman zegt op de hoogte te zijn van de brief die de VIDS heeft gestuurd, waar zij haar misnoegen heeft geuit over de stand van zaken met betrekking tot de dorpsbestuursverkiezing te Bigi Poika. Echter, het ministerie is er nog niet aan toe gekomen om te reageren op te brief.

Ten aanzien van de verkiezingen te Bigi Poika zegt Dikan dat de dorpelingen zelf de vergaderingen hebben belegd. Op een gegeven moment hebben zij aangeklopt voor ondersteuning. Het ministerie heeft zijn ondersteuning verleend, merkt de bewindsman op.

Dikan benadrukt dat het ministerie zich nooit heeft bemoeid in interne zaken van de inheemsen. Het heeft binnen zijn beleidskader zijn werk gedaan. Waarom de VIDS-voorzitter het ministerie op deze manier in de media bespreekt, is de vraag die bij Dikan rijst. Hij voegt eraan toe dat hij wel bereid is om een onderhoud te hebben met de VIDS. De deuren van het ministerie staan altijd open voor de VIDS en dat weet Jubitana ook, aldus Dikan tot slot.

VANDAAG